Απόφαση ΓΣ σχετικά με την εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος (15/15-11-2016) ισχύουν από το τρέχον εξάμηνο και στο εξής τα ακόλουθα σχετικά με τις αιτήσεις για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων:

«Μετά τη λήξη της προγραμματισμένης προθεσμίας για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές μπορούν να καταθέσουν αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης των μαθημάτων του εξαμήνου στη Γραμματεία εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Με την κατάθεση αυτής της δήλωσης, οι εν λόγω φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθούν κανονικά τα διδασκόμενα μαθήματα του εξαμήνου, να συμμετέχουν σε ενδιάμεσες εξετάσεις και προόδους και να εκπονούν και παρουσιάζουν εργασίες. Ωστόσο, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του τρέχοντος εξαμήνου αλλά μόνο στην επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 εξαιρούνται των παραπάνω περιορισμών μόνο οι φοιτητές του Α’ εξαμήνου ως προς τη συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου.»

Επομένως, οι φοιτητές που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλλαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2016-17 καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία από την Τρίτη, 22/11/2016 έως την Παρασκευή, 2/12/2016, και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση (για την αίτηση πατήστε εδώ).