Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων ♦ Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2018

ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

ΜΑ in Mediterranean Studies

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Μετά από την ολοκλήρωση των εγγραφών στις 28/7/17, αναμένεται να ανοίξει και πάλι η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα ανωτέρω ΠΜΣ τον Σεπτέμβριο 2017 για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων.