Λειτουργία Τμήματος κατά τη θερινή περίοδο

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα παραμείνουν κλειστές από 11/8/2017 έως και 21/8/2017 λόγω θερινών διακοπών.