Αρχείο Ετικετών: ανάπτυξη και ασφάλεια: Πολιτική σε συνθήκες αβεβαιότητας»

3ο τακτικό συνέδριο: Δημοκρατία, ανάπτυξη και ασφάλεια: Πολιτική σε συνθήκες αβεβαιότητας

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Π ρ ό σ κ λ η σ η  Υ π ο β ο λ ή ς  Ε ι…