Αρχείο Ετικετών: Εορταστικό ωράριο Πάσχα

Λειτουργία Τμήματος κατά τις εορτές του Πάσχα

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα παραμείνει κλειστό από τη Μ. Πέμπτη 5-4-2018, έως και την Τρίτη του Πάσχα, 10-4-2018.

Εορταστικό ωράριο Πάσχα

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. ΓΓ1/248/15-04-2016 εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννη Δ. Παντή, σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα παραμείνει κλειστό τη Μεγάλη Πέμπτη 28/4/2016 και την…