Γιώργος Γαλανός

Ιδιότητα: Λέκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (υπό διορισμό), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
eMail επικοινωνίας: galgeorg@unipi.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Γεώργιος Γαλανός είναι οικονομολόγος, Λέκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (υπό διορισμό) στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κατέχει MBA focus in Tourism Management από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διδακτορικό Δίπλωμα με Ειδίκευση στη Διεθνή και Τουριστική Ανταγωνιστικότητα.

Διδάσκει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ως επισκέπτης Λέκτορας από το 2009 έως σήμερα, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει πληθώρα εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία, στη διοίκηση έργων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την τεχνική και διοικητική διαχείριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών έργων και ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Διαθέτει πολύχρονη γνώση και εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση ομάδων έργου. Η εξειδίκευσή του καλύπτει τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

  • Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων.
  • Τεχνικού Συμβούλου σε έργα Δημοσίου Τομέα.
  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών.
  • Μελέτες Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.
  • Αναδιοργάνωση ΟΤΑ

Διαθέτει ειδική εμπειρία σε :

  • Παρακολούθηση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (Interreg ,EQUAL).
  • Σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της Ε.Ε στην Ελλάδα (Προγραμματικές περίοδοι 2000-2006 και 2007-2013).
  • Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος έργων/ προγραμμάτων (σχεδιασμός, προγραμματισμός, οργάνωση, στελέχωση ομάδων έργου, υλοποίηση έργου/ προγράμματος, παρακολούθηση και αξιολόγηση) χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δημόσιο.
  • Διαχείριση έργων (συγκρότηση- διοίκηση ομάδων έργων, ίδρυση- διεύθυνση γραφείων έργων για παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων και έργων).

Μιλά άριστα την Αγγλική και την Γαλλική γλώσσα.

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές

Ακαδημαϊκά έτη:
2013-2014