Παναγιώτης Ζαφειράκης

Υπηρεσία: Υπηρεσίες Πληροφορικής
eMail @ UoP: pzafeirakis@go.uop.gr
Γραφείο: Τεχνικός Η/Υ
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40048 Εσωτ.(5448)
Αρμοδιότητες: , , ,
Επιτροπές:

Με λίγα λόγια

Το περιεχόμενο αυτό ενημερώνεται. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.