Το ΠΕΔιΣ μέλος του FEMISE

Μέλος του FEMISE (Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Économiques) είναι το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, από την 1η Μαρτίου 2018.

Το FEMISE είναι ένα Ευρω-Μεσογειακό δίκτυο Ινστιτούτων Οικονομικών Επιστημών που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2005 και σήμερα στα μέλη του συγκαταλέγονται περισσότερα 100 Ερευνητικά Ιδρύματα. Το FEMISE συντονίζεται από τo Economic Research Forum (ERF) στην Αίγυπτο και το Institut de la Méditerranée (IM) στη Γαλλία.

Ο γενικός στόχος του είναι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των μελών του και η ερευνητική δραστηριότητα σε σημαντικά ευρω-μεσογειακά θέματα.

Ειδικότεροι στόχοι:

  • Η διεξαγωγή κοινωνικοοικονομικών ερευνών και η διαμόρφωση προτάσεων για τις σχέσεις της Ευρώπης με τους Μεσογειακούς της εταίρους
  • Η διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων σε δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα, εθνικά ή διεθνή
  • Η συγκρότηση μιας πλατφόρμας ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των εταίρων επί των σημαντικών θεμάτων της περιοχής.

Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν:

  • Έρευνες πάνω στα ζητήματα της ένωσης Εuromed, της πολιτικής της γειτνίασης και της Μεσογειακής Ένωσης
  • Η δημιουργία πλαισίων διαλόγου μεταξύ των εταίρων της περιοχής Euromed
  • H διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων μέσα από συνέδρια, workshops, δημοσιεύσεις των ερευνών και ενημερωτικά δελτία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το FEMISE μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του δικτύου www.femise.org.