Αφροδίτη Ρούσση

Υπηρεσία: Βιβλιοθήκη
eMail @ UoP: roussi@uop.gr
Γραφείο: β2
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 2741 0 40040 Εσωτ.(5440)
Αρμοδιότητες: Μεταπτυχιακά, Ιστοσελίδα, Συγγράμματα

Με λίγα λόγια

Το περιεχόμενο αυτό ενημερώνεται. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.