Αγησίλαος Οικονόμου

Ιδιότητα: Διδάκτωρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Περιβαλλοντολόγος
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Διαχείριση Περιβάλλοντος, Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βιώσιμη ανάπτυξη, Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Διαχείριση παράκτιου χώρου, Περιφερειακή ανάπτυξη, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Τουρισμός, Πολιτισμός, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
eMail επικοινωνίας: aghs@mail.ntua.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Αγησίλαος Β. Οικονόμου είναι απόφοιτος  του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο τμήμα Περιβάλλοντος, και στη συνέχεια έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα εξειδίκευσης και το διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα της Χωροταξίας και Πολεοδομίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) (2008). Στην συνέχεια εκπόνησε τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο ΕΜΠ.  Από το 1996 έως σήμερα εργάζεται σε ιδιωτικές εταιρίες ως συνεργάτης.  Έχει διδάξει στο πρόγραμμα  (Εκπαίδευση Ενηλίκων) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, έχει διδάξει σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ΑΣΠΕΤΑΙ και στο ΤΕΙ Αθηνών. Σήμερα διδάσκει στο ΕΜΠ. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης του ΕΜΠ και του Εργαστηρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό του ΕΜΠ.

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές, ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων

Ακαδημαϊκά έτη:
2008-2009, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016