Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπυχιακών Σπουδών με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Κύπρος

Συνοπτική Περιγραφή

Σε μια ιστορική και ενδιαφέρουσα περίοδο τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου Κύπρου ένωσαν δυνάμεις. Η εξωστρέφεια, η συνέργεια και η επένδυση στη γνώση είναι η απάντηση στη κρίση και το πέρασμα στην ανάπτυξη. Είναι μια πρωτοποριακή συνεργασία, η πρώτη στο είδος της.

Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Κύπρος) στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σύμφωνα με το ΦΕΚ 1384/τ.Β/6-6-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΦΕΚ 3332/τ.Β/11-12-2014 και 1829/τ.Β/25-8-2015 και έχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα
  2. Διεθνής Ασφάλεια
  3. Διεθνής Ανάπτυξη

Διάρκεια σπουδών: 12 Μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες

  • Για τη  πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2017-18 πατήστε εδώ (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Σεπτεμβρίου 2017)
  • Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ
  • Για το έντυπο της συστατικής επιστολής πατήστε εδώ

Ανακοινώσεις ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

Ευρετήριο ανακοινώσεων του ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία