Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να διαβάσουν προσεχτικά την ανακοίνωση για τις αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ (τελ. ενημέρωση: 23/2/2018).

1o Έτος

Α´ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 6 1010Υ
2 Αρχές Δικαίου-Συνταγματικό Δίκαιο
5 3050Υ
3 Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική 6 1030Υ
4 Πολιτική Κοινωνιολογία Ι
4 Χ300Ε
5 Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες 6 1060Υ
6 Αγγλικά Ι 3 0107ΣΕ

Β´ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Πολιτική Θεωρία 6 4010Υ
2 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη 5 2020Υ
3 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία 5 1020Υ
4 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 5 2040Υ
5 Διεθνείς Σχέσεις 6 2010Υ
6 Αγγλικά ΙΙ 3 0207ΣΕ

2ο Έτος

Γ´ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Πολιτική Φιλοσοφία 5 3010Υ
2 Οικονομική Θεωρία και Ανάπτυξη 5 3020Υ
3 Συγκριτική Πολιτική 6 3030Υ
4 Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής Πολιτικής 5 3040Υ
5 Διεθνές Δίκαιο 5 2030Υ
6 Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ
4 3060Υ

Δ´ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Σύγκρουση και Ασφάλεια στην Παγκόσμια Πολιτική 5 4060Υ
2 Θεωρίες του Πολιτισμού 5 4020Υ
3 Δομή και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 4030Υ
4 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 5 4040Υ
5 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 6 4050Υ
6 Πολιτική Ηγεσία 4 Ε500Ε

3ο Ετος

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Ε´ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 ΔΕ8040Υ
2 Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Διεθνείς Σχέσεις)
5 5010Υ
3 Δημοκρατία: Ιστορία, Θεωρία, Σύγχρονες Προκλήσεις (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Διεθνείς Σχέσεις) 5 Χ1500Ε
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

Στ´ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη 5 6010Υ
2 Κράτος και Κοινωνία Πολιτών (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Διεθνείς Σχέσεις)
5 ΠΕ8020Υ
3 Λήψη Αποφάσεων και Σχεδιασμός Δημόσιων Πολιτικών (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Διεθνείς Σχέσεις)
5 6050Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Ε´ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 ΔΕ8040Υ
2 Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Πολιτική Επιστήμη)
5 5020Υ
3 Στρατηγικές Σπουδές (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Πολιτική Επιστήμη)
5 5030Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

Στ´ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη 5 6010Υ
2 Αμερικανική Πολιτική (προσφέρεται κια ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Πολιτική Επιστήμη)
5 6020Υ
3 Οι Διεθνείς Σχέσεις της Ανατολικής Ασίας και η ΕΕ (πρ. Jean Monnet) (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Πολιτική Επιστήμη)
5 ΔΕ8020Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

4ο Έτος

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Ζ´ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Έθνη και Εθνικισμός 5 ΠΔ7010Υ
2 Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Διεθνείς Σχέσεις)
5 ΠΕ7030Υ
3 Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Διεθνείς Σχέσεις)
5 ΠΕ8060Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

Η´ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 5 ΠΔ8050Υ
2 Βία και Πολιτική (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Διεθνείς Σχέσεις)
5 ΠΕ7040Υ
3 Πολιτικές Ιδεολογίες (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Διεθνείς Σχέσεις)
5 ΠΕ8070Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Ζ´ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Έθνη και Εθνικισμός 5 ΠΔ7010Υ
2 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Πολιτική Επιστήμη)
5 ΔΕ7020Υ
3 Περιφερειακή Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Πολιτική Επιστήμη)
5 ΔΕ7040Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

Η´ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 5 ΠΔ8050Υ
2 Οι Διεθνείς Σχέσεις της Αφρικής και η ΕΕ (πρ. Jean Monnet) (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Πολιτική Επιστήμη)
5 ΔΕ8010Υ
3 Περιφερειακή Ασφάλεια στη ΝΑΕ (προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση Πολιτική Επιστήμη)
5 ΔΕ7030Υ
4 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
5
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Χειμερινό Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Παγκόσμιες Διασπορές 5 Χ100Ε
2 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Οικονομίας 5 Χ700Ε
3 Πρακτική Άσκηση – Erasmus Placement 5 Ε800Ε
4 Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις 5 Χ1400Ε
5 Εισαγωγή στη Γεωπολιτική 5 Χ1700Ε
6 Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση (δεν θα προσφερθεί για το 2017-18)
5 5050Υ
7 Αρχές Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων (δεν θα προσφερθεί για το 2017-18)
5 X1600E
8 Ευρωπαϊκός Πολιτισμός : Το Φεμινιστικό Κίνημα 5 Χ900Ε
9 Μέθοδοι Ανάλυσης και Επεξεργασίας Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες 5 Χ2000Ε
10 Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας 5 Χ800Ε
11 Topics on History and Politics (για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus) 5 Χ1100Ε
12 Περιβάλλον και Πολιτική   5 Χ1800Ε
13 Θεωρητικές Προσεγγίσεις στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς   5 Χ1900Ε
14 Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
5 ΠΕ8010Υ
15 Ειδικά θέματα Πολιτικής Φιλοσοφίας
5 Χ1200Ε
16 Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων
5 Ε1000Ε

Εαρινό Εξάμηνο

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Ελληνική Οικονομία 5 Ε200Ε
2 Λογοτεχνία, Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη) 5 Ε400Ε
3 Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία 5 Ε700Ε
4 Θρησκεία και Πολιτική 5 Χ400Ε
5 Νέα οικονομία και προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον 5 ΠΔ8030Υ
6 Ψυχολογία των Επαναστάσεων 5 Ε1900Ε
7 Ειδικά θέματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής 5 E1500Ε
8 Πρακτική Άσκηση- Erasmus Placement 5 Ε900Ε
9 Topics on International Studies (για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus)
5 Ε1100Ε
10 Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις: Μέση Ανατολή και Καύκασος 5 Ε1600Ε
11 Πολιτική και Νεωτερικότητα: H δημόσια σφαίρα στην εποχή του διαδικτύου (δεν θα προσφερθεί για το 2017-18) 5 Ε1700Ε
12 Ανάλυση δεδομένων Δημόσιων Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενότητα Jean Monnet «EuroPolΑ«) 5 Ε1800Ε
13 Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (δεν θα προσφερθεί για το 2017-18)
5 5040Υ
14 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία – Όψεις 5 Ε2000Ε
15 Επίλυση Διενέξεων
 5  Ε2100Ε
16 Θέματα Οικονομικής Κοινωνιολογίας
5 Ε2200Ε

Παρατηρήσεις

  • Μερικά μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Για να δείτε ποια μαθήματα επιλογής προσφέρονται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος συμβουλευτείτε τον τρέχοντα οδηγό σπουδών ή ρωτήστε στη Γραμματεία του τμήματος στην αρχή του εξαμήνου.
  • Για το μάθημα ελεύθερης επιλογής «Πρακτική Άσκηση» οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις μορφές Πρακτικής Άσκησης που προσφέρονται από το Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος με ειδική ανακοίνωση και οι συμμετέχοντες επιλέγονται κατόπιν αίτησης μετά από συγκριτική αξιολόγηση κι εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αριστείας. Για τη διαδικασία συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σελίδες της Πρακτικής Άσκησης και του προγράμματος Erasmus στο τμήμα.

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία σε αντικατάσταση δύο (2x) μαθημάτων του 4ου έτους (Ζ´ και Η´ εξάμηνα). Οι προϋποθέσεις εκπόνησης τπυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια:

Οι φοιτητές/τριες πρέπει:

  • να είναι εγγεγραμμένοι στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών.
  • να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 30 μαθήματα από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και να μην έχουν κανένα οφειλόμενο μάθημα από το πρώτο έτος.
  • να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο του 7,0.
  • να υποβάλλουν περίληψη ερευνητικής πρότασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και τις μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν από το ακαδ. έτος 2015-16 πατήστε εδώ.

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει έκταση περί τις 10.000 λέξεις, να ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες μιας επιστημονικής εργασίας (μεθοδολογία, τεκμηρίωση, βιβλιογραφία κ.λπ.) και να παρουσιάζει στοιχεία πρωτοτυπίας. Η βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται με βάση την κλίμακα 1-10, όπως σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.