Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσογειακές Σπουδές»

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος βρίσκονται σε διαδικασία επανίδρυσης και η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει προσεχώς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ακαδ. έτος 2018-19

Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο (αποτελούμενο από τους κλάδους της πολιτικής επιστήμης, των διεθνώνσχέσεων, της πολιτικής οικονομίας και των πολιτισμικών σπουδών) των σπουδών περιοχής στη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο μελέτης των πολιτικών και κοινωνικό−οικονομικών εξελίξεων στην περιοχή της Μεσογείου, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας μέσα στο σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό τοπίο.

Διεθνής Συνεργασία

Το ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές» πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία), Inalco (Γαλλία), Yaşar (Τουρκία), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος),  και το Olympia Summer Academy (Ελλάδα).

Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου στην Αγγλική Γλώσσα.

Υποψήφιοι

Στο κοινό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

  1. από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων, νομικής και δημόσιας διοίκησης η άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων και
  2. από τα Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Περισσότερες Πληροφορίες

E-mail ΠΜΣ: pms-med@uop.gr

Ανακοινώσεις ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Ευρετήριο ανακοινώσεων του ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

 

2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2017 – 2018

Για να δείτε τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, πατήστε εδώ.