Πρόγραμμα Σπουδών – ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Α’ Περίοδος

Υποχρεωτικά μαθήματα
Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες
Διενέξεις και ασφάλεια στη Μεσόγειο
Πολιτισμοί και κουλτούρες στη Μεσόγειο
Μαθήματα επιλογής (ένα από τα δύο)
Οικονομική ανάπτυξη στη Μεσόγειο
Συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση στη Μεσόγειο

Β’ Περίοδος

Υποχρεωτικά μαθήματα
Η «Αραβική Άνοιξη» και η κοινωνία των πολιτών στη Μεσόγειο
Ενέργεια και φυσικοί πόροι στη Μεσόγειο
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεσόγειο
Μαθήματα επιλογής (ένα από τα δύο)
Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και πολυπολιτισμικότητα σε συγκριτική διάσταση: Οι Ευρωπαϊκές και οι Αραβικές χώρες
Πολιτισμικές Γεωγραφίες της Μεσογείου
Οι περιγραφές των μαθημάτων βρίσκονται στην Αγγλική έκδοση της σελίδας.

Θερινή περίοδος

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία