Πρόεδροι Τμήματος

Παντελής Σκλιας

Παντελής Σκλιας

Καθηγητής Παντελής Σκλιας

Ακαδημαϊκό προφίλ

Πρόεδρος του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2012/13.

Σωτήρης Ρούσσος

Σωτήρης Ρούσσος

Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος

Αακδημαϊκό προφίλ

Πρόεδρος του τμήματος τα ακαδημαϊκά έτη 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12.

Κωσνταντίνος Αρβανιτόπουλος

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

Καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

Πρόεδρος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης στα ακαδημαϊκά έτη 2007/08, 2008/09.