Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος βρίσκονται σε διαδικασία επανίδρυσης και η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει προσεχώς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ακαδ. έτος 2018-19

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος που σας ενδιαφέρει, για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας μόνο για αυτό το πρόγραμμα.

 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΕΔιΣ) σε μια ιδιαίτερη και ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας, προσφέρει μια σειρά από ΠΜΣ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και στην πολυπλοκότητα των συνθηκών, αφού:

  • υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης σε μόλις 12 μήνες, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν όλα τα ευεργετήματα που προκύπτουν για κατόχους ΠΜΣ τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα (αναγνώριση προϋπηρεσίας, αυξήσεις μισθών, επαγγελματική ανέλιξη, πρόσθετες πιθανότητες εύρεσης εργασίας),
  • πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (e class), γεγονός που επιτρέπει την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιακών υποχρεώσεων ή την χωρίς περιορισμούς αναζήτηση και αξιοποίηση ευκαιριών για απασχόληση,
  • έχουν χαμηλό κόστος, σε σχέση με αντίστοιχα ΠΜΣ, γεγονός που επιτρέπει την απόκτηση εξειδικευμένων προσόντων χωρίς μεγάλη δαπάνη,
  • συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας αφού χαρακτηρίζονται από τον διεπιστημονικό χαρακτήρα και την εξωστρέφεια τους, μέσα από συνεργασίες με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και τη συνεχή αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών με προσαρμογή του περιεχομένου τους στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τις τάσεις της αγοράς.

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, με πλήρη ερευνητική υποδομή, επαρκή διοικητική υποστήριξη και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό –  διδακτικό προσωπικό και μόλις 50 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, δίδεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές» που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ ίδρυσης: 2409/τ.Β/31-8-2012, ΦΕΚ τροποποίησης: 2776/τ.Β/16-10-2014), λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών και 12μηνη διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με την απόφαση 6/21-4-2015 της 48ης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το ΦΕΚ 1100/τ. Β/11-6-2015.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσει ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιεί υψηλού επιπέδου διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης. Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Διακυβέρνηση
  2. Δημόσιες Πολιτικές

Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες Σελίδα Ανακοινώσεων ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπυχιακών Σπουδών με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Κύπρος

Σε μια ιστορική και ενδιαφέρουσα περίοδο τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου Κύπρου ένωσαν δυνάμεις. Η εξωστρέφεια, η συνέργεια και η επένδυση στη γνώση είναι η απάντηση στη κρίση και το πέρασμα στην ανάπτυξη. Είναι μια πρωτοποριακή συνεργασία, η πρώτη στο είδος της.

Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Κύπρος) στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία έχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα
  2. Διεθνής Ασφάλεια
  3. Διεθνής Ανάπτυξη

Διάρκεια σπουδών: 12 Μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες Σελίδα Ανακοινώσεων ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσογειακές Σπουδές»

Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία), Inalco (Γαλλία), Yaşar (Τουρκία), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), και το Olympia Summer Academy (Ελλάδα)

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο (αποτελούμενο από τους κλάδους της πολιτικής επιστήμης, των διεθνών σχέσεων, της πολιτικής οικονομίας και των πολιτισμικών σπουδών) των σπουδών περιοχής στη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές» αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο μελέτης των πολιτικών και κοινωνικό−οικονομικών εξελίξεων στην περιοχή της Μεσογείου, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας μέσα στο σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό τοπίο.

Τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική Γλώσσα.

Διάρκεια σπουδών: 12 Μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες Σελίδα Ανακοινώσεων ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Το μεταπτυχιακό αυτό είναι διεπιστημονικό. Εστιάζει στον εντοπισμό και τη μελέτη των παγκόσμιων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες διαχείρισης κιδνύνων (risk management) και απειλών, και τη μελέτη τους με Συστήματα Αναλύσεων (Analytics) που αποτελούν την αιχμή της τεχνολογίας πληροφορικής και της λήψης αποφάσεων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αλλά και τις συνέργειες μεταξύ τους.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε όσους έχουν ισχυρό ενδιαφέρον να συμμετέχουν ενεργά στη μελέτη και την επίλυση των πραγματικών αλλά και σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν στην τομή της τεχνολογίας με την πολιτική, την οικονομία και το περιβάλλον, και τις νέες δημόσιες σφαίρες που αναπτύσσονται μεταξύ πολιτών, κρατών και αγορών στην παγκόσμια σκηνή.

Οι επιτυχείς υποψήφιοι αναμένεται ότι θα προέρχονται από το χώρο των κοινωνικών ή θετικών επιστημών και περιλαμβάνουν οικονομολόγους, πολιτικούς αναλυτές και εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες ή στελέχη εταιριών με διεθνή προσανατολισμό, ή επαγγελματίες τεχνολογικής κατεύθυνσης με πολιτικό ή και διεθνή προσανατολισμό στη δραστηριότητά τους. Όλοι οι υποψήφιοι αναμένεται ότι θα έχουν τεκμηριωμένη επάρκεια στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και άριστη, πιστοποιημένη, γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» και ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 σύμφωνα με την απόφαση 7/21-4-2015 της 48ης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1100/τ.Β/11-6-2015 και ΦΕΚ 1485/τ.Β/16-7-2015.

Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες Σελίδα Ανακοινώσεων ΠΜΣ Παγκ. Προκλήσεις & Συστ. Αναλύσεων

 

 

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 σύμφωνα με απόφαση της 52ης/8-6-2015 Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το ΦΕΚ 1418/τ.Β/8-7-2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 2902/τ. Β’/31-12-2015.

Περισσότερες Πληροφορίες Σελίδα Ανακοινώσεων ΠΜΣ Τοπική & Περιφ. Ανάπτ. & Αυτοδιοίκηση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ακαδ. έτος 2018-19

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος που σας ενδιαφέρει, για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας μόνο για αυτό το πρόγραμμα.