Πρόγραμμα ERASMUS

Λογότυπο Erasmus

Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus

Η εξωστρέφεια, οι συνέργειες με άλλα Πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, η απόκτηση εμπειριών και γνώσης, η επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές κοινωνίες συνιστούν προτεραιότητες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS.

Το τμήμα ΠΕΔιΣ έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο ανταλλαγών φοιτητών και διδακτικού προσωπικού με διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα:

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΠΤΥΧ.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧ.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
PHD ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑΣ
1 University of Cyprus Κύπρος σελίδα Ναι Political Sciences and Civics, Sociology and Cultural Sciences
2 Sabanci
University
Τουρκία σελίδα Ναι Ναι Political Sciences and Civics, Sociology and Cultural Sciences
3 INALCO – Institut National Des Langues et Civilizations Orientales Γαλλία σελίδα Ναι Ναι Ναι Arts & humanities
4 University of Zagreb Κροατία σελίδα Ναι Ναι Ναι Political Sciences and Civics, Sociology and Cultural Sciences
5 Yasar
Universitesi
Τουρκία σελίδα Ναι Ναι International Relations
6 Tallinn
University
Εσθονία σελίδα Ναι Ναι Political Sciences and Civics,
International Relations
7 Mykolο Romeris University Λιθουανία σελίδα Ναι Ναι Ναι Law/Political Sciences and Civics
8 Alexander Dubcek University of Trencin Σλοβακία σελίδα Ναι Ναι Political Sciences and Civics
9 Instabul Esenyurt Universitesi Τουρκία σελίδα Ναι Political Sciences and Civics
10 Universidade Nova de Lisboa Πορτογαλία σελίδα Ναι Ναι Political Sciences and Civics
11 Universidade de Vigo Ισπανία σελίδα Ναι Ναι Political Sciences and Civics
12 Universite de Cergy-Pontoise Γαλλία σελίδα Ναι Ναι Political Science
 13  Kingston University Μ.Βρετανία σελίδα Ναι Political Science & IR
 14  Scoala Nationala De Sudii Ρουμανία σελίδα Ναι Ναι Political Sciences and Civics
 15 Universita de Bologna Ιταλία σελίδα Ναι Ναι Ναι Political Sciences and Civics
 16 International Antalya University Τουρκία σελίδα Ναι Ναι Political Sciences and Civics
 17 University of National and World Economy Βουλγαρία σελίδα Ναι Ναι Ναι Ναι Political Sciences and Civics
 18 Universitatea Babes-Bolyai Ρουμανία σελίδα Ναι Ναι Ναι Political Sciences and Civics
 19 University of Catania Ιταλία σελίδα Ναι Ναι Political Sciences and Civics
20 Heythrop College Μ.Βρετανία σελίδα Ναι Political Sciences and Civics

Κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών για κινητικότητα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus για σπουδές

Η Επιτροπή Erasmus του Τμήματος ΠΕΔιΣ (Λαλαγιάννη Βασιλική, Φακιολάς Ευστάθιος, Ροζάκης Δημήτριος) λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για τη επιλογή φοιτητών/τριών προς μετακίνηση:

 • Μέσος όρος βαθμολογίας (τουλάχιστον 6,5)
 • επιτυχής εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων (Ολοκληρωμένο τουλάχιστον το 60% των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο εξάμηνο σπουδών που γίνεται η αίτηση π.χ. 7/12 αν φοιτά κάποιος στο Γ’ εξάμηνο σπουδών , 10/17 αν φοιτά στο Δ’ εξάμηνο, κοκ)
 • Πολύ καλό επίπεδο ξένης γλώσσας με πιστοποίηση:
  • αγγλικά επιπέδου Lower για το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος) και το Pamukkale University (Τουρκία),
  • αγγλικά επιπέδου Proficiency για όλα τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια,
  • γαλλικά επιπέδου τουλάχιστον B2 για το Institut National des Langues et Civilizations Orientales (INALCO) (Γαλλία).
 • Συνέντευξη του/της υποψήφιου/ιας, που πρέπει να προσέλθει με τη λίστα των μαθημάτων (από το Πανεπιστήμιο Πρώτης Επιλογής) που επιθυμεί να αντιστοιχίσει με μαθήματα του ΠΕΔιΣ, όπως και με την έγκριση των μελών ΔΕΠ του ΠΕΔιΣ που διδάσκουν τα μαθήματα υπό αντιστοίχιση.

Βαρύτητα κριτηρίων:

 • Μέσος όρος βαθμολογίας και αριθμός μαθημάτων: 40%
 • Γνώση ξένης γλώσσας: 40%
 • Συνέντευξη: 20%

 

Κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών για κινητικότητα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus για Πρακτική Άσκηση

Η Επιτροπή Erasmus του ΠΕΔιΣ (Λαλαγιάννη Βασιλική, Φακιολάς Ευστάθιος, Ροζάκης Δημήτριος) λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για τη επιλογή φοιτητών/τριών προς μετακίνηση:

 • Μέσος όρος βαθμολογίας (τουλάχιστον 6)
 • επιτυχής εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων (Ολοκληρωμένο τουλάχιστον το 60% των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο εξάμηνο σπουδών που γίνεται η αίτηση)
 • Πολύ καλό επίπεδο ξένης γλώσσας με πιστοποίηση:,
  • αγγλικά επιπέδου Proficiency
  • γαλλικά επιπέδου τουλάχιστον B2 (για γαλλόφωνες χώρες)

 Βαρύτητα κριτηρίων:

 • Μέσος όρος βαθμολογίας και αριθμός μαθημάτων: 40%
 • Γνώση ξένης γλώσσας: 40%
 • Συνέντευξη: 20%
Περισσότερες πληροφορίες :: Ιστότοπος Erasmus Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Απόψεις φοιτητών για το Erasmus:

Κυριακίδη Ειρήνη