Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

  • Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»
  • Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική»
  • Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις και θρησκεία στην Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο»
  • Νικόλαος Τζιφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.
   Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στα Βαλκάνια»

Διοικητικό Προσωπικό και Συνεργάτες

Μέλη ΕΤΕΠ

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό