Ωρολόγιο – Εξεταστικές – Αναπληρώσεις

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. Ενημέρωση: 31.Οκτ.2017)
►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Θα υπάρξει ενημέρωση
Αναπληρώσεις  ►Πρόγραμμα αναπληρώσεων
(Τελ. Ενημέρωση: 17.Ιαν.2018)
►Πρόγραμμα Αναπληρώσεων◄
Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 22.Ιαν.2018)
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Θα υπάρξει ενημέρωση

Εξεταστική Σεπτεμβρίου Πρόγραμμα Εξεταστικής
Θα υπάρξει ενημέρωση
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: Προπτυχιακά»

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. Ενημέρωση: 12.Οκτ.2017)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Θα υπάρξει ενημέρωση
Αναπληρώσεις Θα υπάρξει ενημέρωση Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 20.Δεκ.2017)
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική Σεπτεμβρίου ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Θα υπάρξει ενημέρωση
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. Ενημέρωση: 12.Οκτ.2017)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Θα υπάρξει ενημέρωση
Αναπληρώσεις Θα υπάρξει ενημέρωση Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 20.Δεκ.2017)
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική Σεπτεμβρίου ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Θα υπάρξει ενημέρωση
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. Ενημέρωση: 12.Οκτ.2017)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Θα υπάρξει ενημέρωση
Αναπληρώσεις Θα υπάρξει ενημέρωση Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 20.Δεκ.2017)
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική Σεπτεμβρίου ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Θα υπάρξει ενημέρωση
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση

Χειμερινή Περίοδος 2017-18
Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία Αθήνα
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Α εξάμηνο 1ης εκπ. περιόδου 2017-18 – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 2.Οκτ.2017)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Β εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου 2016-17 – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 7.Σεπτ.2017)
Αθήνα

 ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(B εξάμηνο 1ης εκπ. περιόδου 2017-18 – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 16.Ιαν.2018)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Α εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου 2017-18 – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 16.Ιαν.2018)

Θεσσαλονίκη

 ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Α εξάμηνο 1ης εκπ. περιόδου 2017-18 – τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Τελ. Ενημέρωση: 3.Νοε.2017)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Β εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου 2016-17 – τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Τελ. Ενημέρωση: 7.Σεπτ.2017)

 Θεσσαλονίκη

Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Β εξάμηνο 1ης εκπ. περιόδου 2017-18 – τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Τελ. Ενημέρωση: 16.Ιαν.2018)

Κομοτηνή

Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Α εξάμηνο 2017-18 – τμήμα Κομοτηνής)
(Τελ. Ενημέρωση: 4.Οκτ.2017)

Κομοτηνή

  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(Β εξάμηνο 2017-18 – τμήμα Κομοτηνής)
(Θα υπάρξει ενημέρωση)  

Αναπληρώσεις Θα υπάρξει ενημέρωση Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική
Αθήνα

Πρόγραμμα εξεταστικής
(Α εξάμηνο 1ης εκπ. περιόδου 2017-18 – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 2.Οκτ.2017)

Πρόγραμμα εξεταστικής
(Β εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου 2016-17 – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 27.Σεπτ.2017)

Αθήνα

Πρόγραμμα εξεταστικής
(Β εξάμηνο 1ης εκπ. περιόδου 2017-18 – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 16.Ιαν.2018)

Πρόγραμμα εξεταστικής
(Α εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου 2017-18 – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 16.Ιαν.2018)
Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα εξεταστικής
(Β εξάμηνο 1ης εκπ. περιόδου 2017-18 – τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Τελ. Ενημέρωση: 16.Ιαν.2018)

Κομοτηνή

►Πρόγραμμα εξεταστικής◄
(Β εξάμηνο 2017-18 – τμήμα Κομοτηνής)
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα εξεταστικής
(Α εξάμηνο 1ης εκπ. περιόδου 2017-18 – τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Τελ. Ενημέρωση: 2.Οκτ.2017)
Πρόγραμμα εξεταστικής
(Β εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου 2016-17 – τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Τελ. Ενημέρωση: 27.Σεπτ.2017)

Κομοτηνή

Πρόγραμμα εξεταστικής
(Α εξάμηνο 2017-18 – τμήμα Κομοτηνής)
(Τελ. Ενημέρωση: 3.Οκτ.2017)

Εξεταστική Σεπτεμβρίου Πρόγραμμα εξεταστικής
(τμήμα Αθήνας)
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

►Πρόγραμμα εξεταστικής◄
(τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
►Πρόγραμμα εξεταστικής◄
(τμήμα Κομοτηνής)
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην Αγγλική έκδοση της σελίδας.