Ωρολόγιο – Εξεταστικές – Αναπληρώσεις

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016 – 2017.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Έχει παρέλθει
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. Ενημέρωση: 17.Φεβ.2017)
Αναπληρώσεις Έχει παρέλθει Πρόγραμμα Αναπληρώσεων
(Τελ. Ενημέρωση: 31.Μαϊου.2017)
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Έχει παρέλθει
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 01.Ιουν.2017)

Εξεταστική Σεπτεμβρίου Θα υπάρξει ενημέρωση
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: Προπτυχιακά»

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Έχει παρέλθει
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. Ενημέρωση: 26.Ιαν.2017)
Αναπληρώσεις Έχει παρέλθει Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Έχει παρέλθει
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 26.Απρ.2017)
Εξεταστική Σεπτεμβρίου Θα υπάρξει ενημέρωση
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Έχει παρέλθει
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. Ενημέρωση: 26.Ιαν.2017)
Αναπληρώσεις Έχει παρέλθει Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Έχει παρέλθει
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 26.Απρ.2017)
Εξεταστική Σεπτεμβρίου Θα υπάρξει ενημέρωση
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Έχει παρέλθει
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. Ενημέρωση: 26.Ιαν.2017)
Αναπληρώσεις Έχει παρέλθει Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Έχει παρέλθει
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 26.Απρ.2017)
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση (έτος εισαγωγής 2016-2017)

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(τμήμα Αθήνας)
Έχει παρέλθει
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Β εξάμηνο 1ης εκπ. περιόδου – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 07.Δεκ.2016)
 ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Α εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 14.Δεκ.2016)
 ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(τμήμα Θεσσαλονίκης)
Έχει παρέλθει
 Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Β εξάμηνο 1ης εκπ. περιόδου – τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Τελ. Ενημέρωση: 13.Ιαν.2017)
 ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Α εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου – τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Τελ. Ενημέρωση: 14.Δεκ.2016)
 ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
(τμήμα Κομοτηνής)
Έχει παρέλθει
 ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τμήμα Κομοτηνής)
(Τελ. Ενημέρωση: 26.Δεκ.2016)
Αναπληρώσεις Θα υπάρξει ενημέρωση Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική ►Πρόγραμμα εξεταστικής◄
(τμήμα Αθήνας)
Έχει παρέλθει
►Πρόγραμμα εξεταστικής◄
(Α εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου – τμήμα Αθήνας)
(Β εξάμηνο 1ης εκπ. περιόδου – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 22.Μαϊου.2017)

►Πρόγραμμα εξεταστικής◄
(Α εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου – τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Β εξάμηνο 1ης εκπ. περιόδου – τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Τελ. Ενημέρωση: 03.Μαϊου.2017)

Πρόγραμμα εξεταστικής
(τμήμα Κομοτηνής)
(Τελ. Ενημέρωση: 26.Δεκ.2016)
►Πρόγραμμα εξεταστικής◄
(τμήμα Θεσσαλονίκης)
Έχει παρέλθει
►Πρόγραμμα εξεταστικής◄
(τμήμα Κομοτηνής)
Έχει παρέλθει
Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Θα υπάρξει ενημέρωση

Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην Αγγλική έκδοση της σελίδας.