Ωρολόγιο – Εξεταστικές – Αναπληρώσεις

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Έχει παρέλθει
►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Έχει παρέλθει
Αναπληρώσεις Έχει παρέλθει ►Πρόγραμμα Αναπληρώσεων◄
Έχει παρέλθει
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Έχει παρέλθει
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Έχει παρέλθει

Εξεταστική Σεπτεμβρίου Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 4.Αυγ.2017)
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: Προπτυχιακά»

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Έχει παρέλθει
Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Έχει παρέλθει
Αναπληρώσεις Έχει παρέλθει Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Έχει παρέλθει
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Έχει παρέλθει
Εξεταστική Σεπτεμβρίου Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 13.Σεπτ.2017)
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Έχει παρέλθει
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Έχει παρέλθει
Αναπληρώσεις Έχει παρέλθει Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Έχει παρέλθει
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Έχει παρέλθει
Εξεταστική Σεπτεμβρίου Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 12.Σεπτ.2017)
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων

Χειμερινή Περίοδος Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Έχει παρέλθει
Ωρολόγιο Πρόγραμμα◄
Έχει παρέλθει
Αναπληρώσεις Έχει παρέλθει Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική  ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Έχει παρέλθει
 ►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
Έχει παρέλθει
Εξεταστική Σεπτεμβρίου Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. Ενημέρωση: 13.Σεπτ.2017)
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση (έτος εισαγωγής 2016-2017)

Χειμερινή Περίοδος 2017-18
Εαρινή Περίοδος
Διδασκαλία  ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Β εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου 2016-17 – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 7.Σεπτ.2017)
 ►Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Β εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου 2016-17 – τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Τελ. Ενημέρωση: 7.Σεπτ.2017)
 
Αναπληρώσεις Θα υπάρξει ενημέρωση Θα υπάρξει ενημέρωση
Εξεταστική Εαρινού Πρόγραμμα εξεταστικής
(Β εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου 2016-17 – τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 14.Ιουλ.2017)

Πρόγραμμα εξεταστικής
(Β εξάμηνο 2ης εκπ. περιόδου 2016-17 – τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Τελ. Ενημέρωση: 14.Ιουλ.2017)
Εξεταστική Σεπτεμβρίου Πρόγραμμα εξεταστικής
(τμήμα Αθήνας)
(Τελ. Ενημέρωση: 06.Σεπτ.2017)

►Πρόγραμμα εξεταστικής◄
(τμήμα Θεσσαλονίκης)
(Θα υπάρξει ενημέρωση)
Πρόγραμμα εξεταστικής
(τμήμα Κομοτηνής)
(Τελ. Ενημέρωση: 06.Σεπτ.2017)
Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην Αγγλική έκδοση της σελίδας.