Στέλλα Ζαμπαρλούκου

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Kοινωνιολογία της Ανάπτυξης
eMail επικοινωνίας: zamba@social.soc.uoc.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

1996-2001 Ερευνητικός συνεργάτης στο εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ
2001-2003 Δίδάσκων με το νόμο ΠΔ 407/80, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
2003- Επίκουρος καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τα ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται σε θέματα που άπτονται της κοινωνικής αλλαγής, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης ασχολείται με θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και τη διαμόρφωση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου που τις περιβάλλει.

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές

Ακαδημαϊκά έτη: