Εβδομάδα Προσαρμογής Νέων Φοιτητών/τριών

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη, 10-10-2018, έως την Τετάρτη, 17-10-2018, θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο της εβδομάδας προσαρμογής τους.

Το πρόγραμμα προσαρμογής έχει σκοπό την εξοικείωση των νέων φοιτητών/τριών με το πρόγραμμα σπουδών και τις διαδικασίες λειτουργίας του Τμήματος και προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 (Αίθουσα 1):

  • 13:00-14:00: – Εξοικείωση με τις διοικητικές διαδικασίες της Γραμματείας από μέλη του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος
  • Ενημέρωση για τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, της αίθουσας Η/Υ του Τμήματος και των πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 (Αίθουσα 1):

  • 14:00-15:00: Παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αν. Καθηγητή Νικόλαο Τζιφάκη.

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018(Αίθουσα 1):

  • 13:00-14:00: Ενημέρωση για τη χρήση της Βιβλιοθήκης από στελέχη του τμήματος Βιβλιοθήκης.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 (Αίθουσα 2):

  • 13:00-14:00: Συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με φοιτητές παλαιότερων ετών και το Σύλλογο Φοιτητών.

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την ακαδημαϊκή πορεία τους στο Τμήμα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής,
Νικόλαος Τζιφάκης