ΠΜΣ “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”: Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών (10-11-2018)

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του ΠΜΣ “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων” με έτος εισαγωγής το 2017-18 θα πραγματοποιηθούν στις 10/11/2018 σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που είναι είναι διαθέσιμο εδώ. (Τελ. ενημέρωση 7/11/2018)