Παράταση υποβολής ενστάσεων για δωρεάν σίτιση

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η υποβολή ενστάσεων για δωρεάν σίτιση  για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 για όλα τα έτη. Ενστάσεις, Αιτήσεις-θεραπείας μπορούν να υποβληθούν μέσα στο διάστημα από 01/11/2018 έως και την Παρασκευή 16/11/2018. (σφραγίδα ταχυδρομείου, στη διεύθυνση Βασιλέως Κων/νου 21, Ναύπλιο, Τ.Κ.21100).

Μετά την οριζόμενη προθεσμία καμία ένσταση δεν θα γίνεται δεκτή.

Από το τμήμα φοιτητικών θεμάτων
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου