Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων ακαδ. έτους 2019-20

Σε εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης υπ’ αρίθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β/16-12-2013), του Ν.4485/2017 (άρθρ.74, παρ. 3) και σύμφωνα με την απόφαση της 112ης/23-5-2019 Συνέλευσης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ, η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πραγματοποιήθηκε μέσω γραπτών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν  στα παρακάτω μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στη Πολιτική Επιστήμη
  2. Διεθνείς Σχέσεις
  3. Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, δηλ. 125 φοιτητές, άρα οι θέσεις για τους κατατακτήριους φοιτητές είναι 15.

Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μετά την έγκρισή τους από την 128η/13-1-2020 Συνέλευση το Τμήματος είναι:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α. Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στο σύνολο και δέκα μονάδες ανά εξεταζόμενο μάθημα:

Α/Α

Α.Δ.Τ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εξάμηνο εισαγωγής

ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

1

ΑΜ 760777 15,5 16,5 18 50

3ο εξάμηνο

2

264197029 14,5 11,5 14,5 40,5

3ο εξάμηνο

3

273016023 12,5 14,5 11,5 38,5

3ο εξάμηνο

4

83904 15 11 11 37

3ο εξάμηνο

5

295467011 10,5 15,5 10,5 36,5

3ο εξάμηνο

6 ΑΜ 498887 12 10 13 35

3ο εξάμηνο

Β. Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, άρθρ.74, παρ. 3: 

Α/Α

Α.Δ.Τ.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο εισαγωγής

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

1

ΑΙ 558453 6,5 17,5 15,5 39,5 1ο εξάμηνο
2 ΑΜ 15472 7 11 18 36

1ο εξάμηνο

3

261644014 8 14,5 12,5 35 1ο εξάμηνο
4 ΑΚ 052036 1 17,5 16,5 35

1ο εξάμηνο

5

ΑΝ 2058308 13,5 0 18 31,5 1ο εξάμηνο
6 268935020 8 16 7,5 31,5

1ο εξάμηνο

7

255681011 8 9 13,5 30,5 1ο εξάμηνο
8 ΑΖ 727704 6,5 13 10,5 30

1ο εξάμηνο

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α

Α.Δ.Τ.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

1

ΑΜ 760777 15,5 16,5 18 50 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 264197029 14,5 11,5 14,5 40,5

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

3

ΑΙ 558453 6,5 17,5 15,5 39,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 273016023 12,5 14,5 11,5 38,5

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

5

83904 15 11 11 37 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 295467011 10,5 15,5 10,5 36,5

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

7

ΑΜ 15472 7 11 18 36 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
8 261644014 8 14,5 12,5 35

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

9

ΑΜ 498887 12 10 13 35 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
10 ΑΚ 052036 1 17,5 16,5 35

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

11

ΑΝ 2058308 13,5 0 18 31,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
12 268935020 8 16 7,5 31,5

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

13

255681011 8 9 13,5 30,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14 ΑΖ 727704 6,5 13 10,5 30

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

15

ΑΟ 072264 10,5 0 16,5 27  
16 266832034 10 11 5

26

 

17

Π 625910 3,5 14 5,5 23  
18 275200016 2,5 10 10

22,5

 

19

ΑΜ 1539558 3 6 11,5 20,5  
20 ΑΒ 495691 5 0 10,5

15,5

 

21

89168

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 10 12,5 22,5  
22 ΑΖ 578538 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 19,5

19,5

 

23

267142023 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 15 15  
24 ΑΜ 793051 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

   

25

ΑΖ 533477 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ    

26

ΑB 778688 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

   
27 Χ 895873 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

   

28

ΑΜ 061019 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ    
29 262704024 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

   

30

ΑΙ 233806 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ    
31 Χ 508942 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

   

32

1030467 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ    
33 ΑΙ 236557 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

   

34

ΑΙ 783940 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ    
35 Χ 207002 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

   

36

ΑΗ 734573 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ    
37 Μ 469528 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

   

38

ΑΚ 360835 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ    
39 81521 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

   

40

ΑΙ 911321 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ    
41 ΑΖ 725955 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

   

42

ΑΕ 782091 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ    
43 ΑΟ 006819 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

   
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 15/1/2020 έως και τις 22/1/2020, ώρες 11:00-13:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗTIKA ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

  • Αίτηση εγγραφής (διατίθεται εδώ.)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ
  • Διαγραφή από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν υπάρχει εγγραφή)
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Η εγγραφή των φοιτητών θα πραγματοποιείται από τους ίδιους με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτον μόνο με εξουσιοδότηση.