Οδηγίες για την παρεχόμενη σίτιση

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 783/10-03-2020, σας ενημερώνουμε ότι για την προστασία της υγείας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεν θα επιτρέπεται η παραμονή στα εστιατόρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το φαγητό από την Πέμπτη 12/03/2020, θα παρέχεται με τη μορφή πακέτου (takeaway), σε όποιον επιθυμεί να σιτιστεί. H παραλαβή των πακέτων, θα γίνεται από την εξωτερική είσοδο του εκάστοτε Εστιατορίου.

Για τους κόμβους Αντικαλάμου και Πάτρας η παροχή σίτισης σε πακέτο θα ισχύει από σήμερα 11/03/2020.

Εκ της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου