Προπτυχιακό: Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2020-21 (τελ. ενημ. 26/2/2021)

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, αποφάσισε στην 133η/11-5-20, στην 134η/25-5-20, στην 136η/20-7-20, στην 137η/31-8-20 και 146η/4-2-2021 στην συνεδρίασή της, αλλαγές στο Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων για το 2020-2021.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση και να μελετήσουν το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2020-21. Ο αναλυτικός Οδηγός Σπουδών 2020-21 είναι διαθέσιμος εδώ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών όπως διαμορφώνεται για κάθε έτος εισαγωγής από το 2013-14 και ύστερα, με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει έως και το 2020-21, είναι διαθέσιμο στα «Έγγραφα» του μαθήματος «Ανακοινώσεις :: Προπτυχιακά» στο eclass (τελ. ενημέρωση: 2ος/2021). Φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν από το 2013-14 μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία.

Μαθήματα:

Η κατανομή των διδασκομένων μαθημάτων 2020-21 στα εξάμηνα σπουδών και στις περιόδους διδασκαλίας (Χειμ-Εαρ) καθώς και η λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής αποτυπώνεται στο πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2020-21. Οι αλλαγές αφορούν στα εξής:

 1. Μετονομασίες μαθημάτων:
Τίτλος μαθήματος 2019-20 Τίτλος μαθήματος 2020-21
Αρχές Δικαίου-Συνταγματικό Δίκαιο (Υ) Συνταγματικό Δίκαιο (Υ, Β’ εξ)
Οι Διεθνείς Σχέσεις της Ανατολικής Ασίας και η ΕΕ (πρ. Jean Monnet) (ΕΚ, ΣΤ εξάμηνο) Ανατολική Ασία: Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις (ΕΚ, ΣΤ εξ)
Βασικές αρχές Μακροοικονομικής Πολιτικής (ΕΚ, ΣΤ εξ) Μακροοικονομική Πολιτική (ΕΚ, ΣΤ εξ)
Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα (ΕΚ, Ζ εξ) Δημόσια Διοίκηση και Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα (ΕΚ, Ζ εξ)
Οι Διεθνείς Σχέσεις της Αφρικής και η ΕΕ (πρ. Jean Monnet) (ΕΚ, Η’ εξ) Αφρική: Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις (ΕΚ, Η’ εξ)
Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις: Μέση Ανατολή και Καύκασος (ΕΕ, χειμ) Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις (ΕΕ, χειμ)
Ανάλυση δεδομένων Δημόσιων Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενότητα Jean Monnet “EuroPolΑ”) (στο πλαίσιο της δράσης Jean Monnet Modules)” (ΕΕ, εαρ) Ανάλυση Πολιτικών της ΕΕ με χρήση της Eurostat (Κέντρο Αριστείας Jean Monnet VisuALEU) (ΕΕ, εαρ)
Η Διαρθρωτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα (ΕΕ, εαρ) Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ, εαρ)
Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΕΚ, Η’ εξάμηνο) Θεμελιώδη Δικαιώματα (ΕΕ, εαρ)
Πολιτικές και Οικονομικές Σχέσεις στον Εύξεινο Πόντο (EK, H εξάμηνο) Πολιτικές και Οικονομικές Σχέσεις στον Εύξεινο Πόντο και στον Καύκασο (ΕΚ, Η εξάμηνο)

2. Τα μαθήματα που αλλάζουν χαρακτηρισμό είναι:

 • «Διεθνές Δίκαιο»: από υποχρεωτικό μάθημα (Y) B΄ εξαμήνου γίνεται μάθημα «Κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ, Ε’ εξ) για τους εισακτέους 2018-19
 • «Ελληνική Διπλωματική Ιστορία, 1821-1923»: από υποχρεωτικό μάθημα (Y) Γ΄ εξαμήνου γίνεται μάθημα «Κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ, Ε’ εξ.)
 • «Θεμελιώδη Δικαιώματα»: από μάθημα «Κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» στο Η΄ εξάμηνο γίνεται μάθημα «Ελεύθερης επιλογής» (ΕΕ, εαρ).

3. Τα μαθήματα που αλλάζουν περίοδο διδασκαλίας σε σχέση με ό,τι ίσχυε κατά το ακαδ. έτος 2019-20 είναι:

 • «Συνταγματικό Δίκαιο»: θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο (Υ, Β’ εξ, για τους εισακτέους 2020-21).
 • «Διεθνές Δίκαιο»: θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο (ΕΚ, Ε’ εξ, για τους εισακτέους 2018-19).
 • «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»: θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο (ΕΚ, Η’ εξ,)
 • «Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά»: θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο (ΕΚ, Η’ εξ,)

4. Τα μαθήματα που δεν θα διδαχθούν κατά το 2020-21 αλλά θα γίνουν εξετάσεις για όσους τα οφείλουν είναι:

4.1. Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου και επαναληπτική Σεπτεμβρίου :

 • «Δημοκρατία: Ιστορία, Θεωρία, Σύγχρονες Προκλήσεις»
 • «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση»
 • «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση»
 • «Η Δημόσια Διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
 • «Θεωρητικές Προσεγγίσεις στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς»
 • «Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά»

4.2. Εξεταστική εαρινού εξαμήνου και επαναληπτική Σεπτεμβρίου :

 • «Νέα οικονομία και προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον»
 • «Πολιτική και Νεωτερικότητα: H Δημόσια Σφαίρα στην Εποχή του διαδικτύου».
 • «Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες»
 • «Συγκρουσιακή Πολιτική (Contentious Politics) και Κοινωνικά Κινήματα»
 • «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης»
 • «Ελληνική Οικονομία»
 • «Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις»

5. Καταργήσεις μαθημάτων:

 • «Οικονομική Θεωρία και Ανάπτυξη» (διενεργούνται μόνο εξετάσεις για όσους το οφείλουν)
 • «Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία» (διενεργούνται εξετάσεις για τελευταία φορά το 2020-21 για όσους το οφείλουν)
 • «Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (διενεργούνται εξετάσεις για τελευταία φορά το 2020-21 μόνο για όσους το οφείλουν)
 • «Περιβάλλον και Πολιτική» (διενεργούνται εξετάσεις για τελευταία φορά το 2020-21 μόνο για όσους το οφείλουν)
 • «Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Οικονομίας» (διενεργούνται εξετάσεις για τελευταία φορά το 2020-21 μόνο για όσους το οφείλουν)

6. Νέα μαθήματα

 • «Εισαγωγή στο Δίκαιο» (Υ, Α’ εξάμηνο) (1070Υ)
 • «Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία» (Υ, Δ’ εξάμηνο) (4080Υ).
 • «Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι» (ΕΕ, χειμ) (Χ2800Ε)
 • «Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον» (ΕΕ, χειμ) (Χ2700Ε).
 • «Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ» (ΕΕ, εαρ) (Ε3200Ε)
 • «EURopen. Για μία Ανοικτή Ευρώπη: πολιτισμοί, φιλοσοφία και ιστορία» (ΕΕ, εαρ) (Ε3400Ε)

7. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-17 και ύστερα, τα μαθήματα «κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ) της άλλης κατεύθυνσης από αυτήν που έχουν επιλέξει, προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής της ίδιας περιόδου (ΧΕΙΜ ή ΕΑΡ) ανεξαρτήτως έτους στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές.

Τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε έτος από το τρέχον εξάμηνο και ύστερα.

8. Εξακολουθούν να ισχύουν τα έξι ζεύγη μαθημάτων, εκ των οποίων το πρώτο είναι προαπαιτούμενο για το δεύτερο:

 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη → Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
 • Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική → Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 • Διεθνείς Σχέσεις → Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη → Μακροοικονομική Πολιτική
 • Συγκριτική Πολιτική → Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη
 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση → Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν το δεύτερο μάθημα μόνο εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το προαπαιτούμενο.