Τροποποίηση λειτουργίας της ΒΙΚΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των Παραρτημάτων της

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/26.10.2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η ΒΙΚΕΠ και τα Παραρτήματά της, θα επαναλειτουργήσουν από  26.10.2020 ως εξής:

Εξυπηρέτηση κοινού

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού μέσω  τηλεφώνου ή e-mail.
Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00

Επιτόπια χρήση – Αναγνωστήρια

Για την ασφάλεια όλων, τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όσο και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, η επιτόπια χρήση της Βιβλιοθήκης για μελέτη στο αναγνωστήριο πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού μέσω τηλέφωνου (τηλ. 2741040041) ή e-mail (lib.pedis@uop.gr).

Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να εισέλθουν και να μελετήσουν στη Βιβλιοθήκη ορίζεται σε δύο άτομα ανά ημέρα με βάση τις διαθέσιμες θέσεις μελέτης που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή χρήση και  προβλεπόμενη απόσταση (1,5 – 2 μέτρα) περιμετρικά μεταξύ των χρηστών και την επίβλεψη και έλεγχο του χώρου από το προσωπικό.

Η μέγιστη παραμονή κάθε χρήστη στο αναγνωστήριο δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο ώρες. Η επίσκεψη για χρήση του αναγνωστηρίου γίνεται με τη μέθοδο των προγραμματισμένων ραντεβού και ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο υλικό το οποίο έχει αιτηθεί.

Στο τέλος της κάθε περιόδου χρήσης του αναγνωστηρίου θα ακολουθεί απολύμανση του χώρου και του εξοπλισμού. H πρόσβαση στα βιβλιοστάσια και η μετακίνηση των αναγνωστών στο χώρο, η χρήση κοινόχρηστων υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο η χρήση προσωπικών υπολογιστών (Laptop, Tablet).

Τα βιβλία ανασύρουν από τα βιβλιοστάσια αποκλειστικά οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης. Επειδή τα βιβλιοστάσια είναι ανοικτής προσπέλασης και βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τα αναγνωστήρια πρέπει οι χρήστες της Βιβλιοθήκης κατά την είσοδο τους στη Βιβλιοθήκη να ενημερώνονται ότι απαγορεύεται κάθε επαφή με τα βιβλιοστάσια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στη Βιβλιοθήκη και τη χρήση των υπηρεσιών της, είναι η τήρηση των μέτρων προστασίας τα οποία περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο από το προσωπικό όσο και από τους χρήστες, τα απαραίτητα αντισηπτικά διαλύματα και τις προβλεπόμενες αποστάσεις των δύο μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στη Βιβλιοθήκη.

Η Βιβλιοθήκη πρέπει να είναι εφοδιασμένη με επαρκή αριθμό αντισηπτικών υγρών και γαντιών. Καθημερινά πρέπει να γίνεται από το προσωπικό καθαριότητας απολύμανση του αναγνωστηρίου και του εξοπλισμού.

Δανεισμός

Ο δανεισμός πραγματοποιείται με την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ). Οι χρήστες θα προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη μόνο όταν λάβουν απαντητικό μήνυμα ότι το υλικό είναι έτοιμο προς παράδοση και σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας, ώστε να αποφεύγονται περιττές μετακινήσεις και συνωστισμός. Τα ενδιαφερόμενα μέλη εφόσον το επιθυμούν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών αναλαμβάνοντας οι ίδιοι το κόστος.

Επιστροφές

Οι επιστροφές υλικού πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή e-mail. Τα ενδιαφερόμενα μέλη εφόσον το επιθυμούν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών αναλαμβάνοντας οι ίδιοι το κόστος.Το υλικό επιστρέφεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα είναι διαθέσιμο για νέο δανεισμό μετά την πάροδο του ενδεδειγμένου χρόνου απομόνωσης. Ένδειξη για τη διαθεσιμότητά του εμφανίζεται στον κατάλογο της ΒΙΚΕΠ.

 Διαδανεισμός

Διαδανεισμός υλικού από άλλες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα γίνονται δεκτά από τις συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες και με τους κανόνες/όρους που αυτές θα υποδείξουν.

Εγγραφή νέων μελών

Η εγγραφή νέων μελών πραγματοποιείται με email στη Βιβλιοθήκη στέλνοντας συμπληρωμένη την αίτηση νέου μέλους (διαθέσιμη εδώ) και σκαναρισμένο αντίγραφο της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας.

Σεμινάρια χρήσης υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Τα σεμινάρια χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν  διαμορφωθεί πραγματοποιούνται μόνο διαδικτυακά.

Επιστροφές συγγραμμάτων «Ευδόξου»

Επιστροφές των συγγραμμάτων που παρέλαβαν οι φοιτητές παρατύπως από την υπηρεσία «Εύδοξος» και δεν τα δικαιούνται, γίνονται δεκτές από τη Βιβλιοθήκη και εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή αντίτυπα, μόνο ύστερα από συνεννόηση με το προσωπικό της. Πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή e-mail με τα απαιτούμενα στοιχεία φοιτητή (Ονοματεπώνυμο, Αριθ. Μητρώου, Τμήμα κλπ.)

 Κατάθεση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών διατριβών

Η κατάθεση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων θα εξακολουθήσει να γίνεται σύμφωνα με την ενημέρωση με email της Γραμματείας του Τμήματος προς τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Εξ αποστάσεως υπηρεσίες

Όπως και κατά την περίοδο πλήρους αναστολής της λειτουργίας για το κοινό παραμένει ενεργή η εξ αποστάσεως πρόσβαση  στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη μέσω της υπηρεσίας UOP VPN και της υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης AAI μέσω του Shibboleth.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης προσφέρουν πρόσβαση σε:

(https://www.heal-link.gr/)

_ Ηλεκτρονικά ξενόγλωσσα περιοδικά
_ Ηλεκτρονικά ξενόγλωσσα βιβλία
_ Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
(https://www.kallipos.gr/el/)
_ Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα μέσω της υπηρεσίας Κάλλιπος

Γενικά μέτρα προστασίας

Παρακαλούμε τα μέλη μας να μην επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη εάν υπάρχει οποιοδήποτε σχετικό σύμπτωμα. Μέσω τηλεφωνικής ή ψηφιακά υποστηριζόμενης επικοινωνίας μπορείτε να αναζητείτε με το προσωπικό μας εναλλακτικές λύσεις. Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τα ατομικά μέτρα υγιεινής και να ακολουθούν τις συστάσεις του προσωπικού.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους χρήστες που εισέρχονται στη βιβλιοθήκη όσο και για το προσωπικό που τους εξυπηρετεί.

Δεν μπορεί να γίνει καμία εξαίρεση για οποιονδήποτε από τους παραπάνω κανόνες για κανέναν και με οποιαδήποτε αιτιολογία.

Όλες οι ρυθμίσεις λειτουργίας και εξυπηρέτησης κοινού αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης και στην είσοδο του κτιρίου της επικολλάται σχετική ανακοίνωση και εξαρτώνται από τις επιδημιολογικές συνθήκες.

Για οποιοδήποτε άλλο ερώτημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στο email.