Αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις 2020-21 και τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις 2020-21 υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συστήνεται να γίνει  ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20 132, Κόρινθος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά και την ύλη των εξετάσεων είναι διαθέσιμη εδώ.

Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνει, λόγω των μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊου που εφαρμόζονται στα ΑΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ’ αρίθμ. πρωτ. 354/20-1-20 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.