Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων που αφορά σε παράταση υποβολής αιτήσεων για δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για όλα τα έτη σπουδών και για όλες τις κατηγορίες φοιτητών, έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2020. 

Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της εφαρμογής: https://sitisi.uop.gr  και αξιολογούνται μόνο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και περιέχουν τα σωστά δικαιολογητικά.

Η είσοδος στην ιστοσελίδα πραγματοποιείται με τον ιδρυματικό λογαριασμό που διαθέτετε.

Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα.

Από το Τμήμα
Φοιτητικής Μέριμνας