ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”-Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2021-22

Με την υποστήριξη της

 

 

Τα Τμήματα:
– Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισπεύδον Τμήμα),
– Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και
– Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
οργανώνουν και λειτουργούν το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» σύμφωνα με το ΦΕΚ 5002/τ.Β΄/31-12-2019 και τις διατάξεις του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με παράλληλη λειτουργία τμημάτων σε Κόρινθο, Πειραιά και Κομοτηνή.

Ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 θα λειτουργήσουν τμήματα του ΔΔΠΜΣ στον Πειραιά και την Κομοτηνή και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ως εξής:

  • για το τμήμα Πειραιά έως τις 31/5/2021
  • για το τμήμα Κομοτηνής έως τις 9/7/2021

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2021-22 είναι διαθέσιμες στο site του ΔΔΠΜΣ http://tpaa.pedis.uop.gr/.