Βιογραφικό Σημείωμα – Προφίλ Europass: Διαδικτυακά Σεμινάρια του Γραφείου Διασύνδεσης & του Τμήματος Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης & το Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με θέματα:

1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-CV, Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 17.00-18.15 (Σύνδεσμος σεμιναρίου εδώ).

2.EUROPASS ΠΡΟΦΙΛ, Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 17.00-18.15 (Σύνδεσμος σεμιναρίου εδώ).

Φόρμα συμμετοχής εδώ.