Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Μιχαήλ Χούπη

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Μιχαήλ Χούπη ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Ο ρόλος και η επίδραση της Κίνας στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και την παγκόσμια εμπορική διπλωματία».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.