Έργο «ΑfriquEurope: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρική σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συντονιστής εταίρος, καθώς και ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης, στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής πρόσκλησης Jean Monnet Policy Debate: «Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής: Ευρωπαϊκή Ένωση-Αφρική». Ο τίτλος του έργου που έχει διάρκεια 36 μηνών και στο οποίο συμμετέχουν πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς από 33 χώρες (άμεσα 24 και 9 ως συνεργαζόμενοι φορείς, αναλυτικά 27 από την Aφρική, 5 από την Ευρώπη και 1 από την Κίνα) είναι:

«AfriquEurope: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρική σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων».

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας.

Οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις ανέδειξαν την κρίσιμη ανάγκη να ενισχυθούν οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής και να βελτιωθεί η κατανόηση μεταξύ των δύο ηπείρων που μοιράζονται πολλά κοινά συμφέροντα και  πολλές οικονομικές αλληλεπιδράσεις.

Ένας μεγάλης κλίμακας γεωπολιτικός ανταγωνισμός λαμβάνει χώρα στην Αφρική, στο κατώφλι της Ευρώπης. Ορισμένοι διεθνείς δρώντες που εμπλέκονται στον «προσεταιρισμό» των αφρικανικών καθεστώτων δίνουν ελάχιστη προσοχή στο διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο εμπόριο ή τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.

Στόχος του δικτύου “AfriquEurope” είναι να στηρίξει την προσπάθεια της ΕΕ να επαναπροσδιορίσει την εταιρική της σχέση με την Αφρική σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ενώ παράλληλα να υποστηρίξει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο ηπείρων.

Με εταίρους και συνεργάτες σε 33 χώρες που αντιπροσωπεύουν όλες τις περιοχές της Αφρικής, συμπεριλαμβανομένων των γαλλόφωνων, αγγλόφωνων και πορτογαλόφωνων χωρών, το AfriquEurope θα είναι το μεγαλύτερο διηπειρωτικό ερευνητικό δίκτυο ευρωπαϊκών και αφρικανικών πανεπιστημίων και ομάδων υποστήριξης που υποστηρίζει η ΕΕ στην τρέχουσα περίοδο. Το έργο:

  • Θα προσεγγίσει χώρες και οργανισμούς που δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι με το πρόγραμμα Jean Monnet.
  • Θα διεξαγάγει κοινή έρευνα και ανταλλαγή γνώσεων με σκοπό την ενημέρωση για τη χάραξη πολιτικής τόσο στην ΕΕ όσο και στην Αφρικανική Ένωση.
  • Το AfriquEurope θα διοργανώσει 12 θεματικά συνέδρια, καθένα από τα οποία θα οδηγήσει στη συγγραφή ενός κειμένου προτάσεων πολιτικής.
  • Θα παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ένα μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο με αναλύσεις, τόσο από ακαδημαϊκούς ερευνητές, όσο και από δεξαμενές σκέψης, σε συνεννόηση με επτά αφρικανικές και ευρωπαϊκές ομάδες υποστήριξης.
  • Η έρευνα θα διεξαχθεί από 10 ερευνητικές ομάδες, κάθε μία από τις οποίες θα έχει συγκεκριμένη εστίαση σχετική με την κατανόηση, τη σημασία και τις επιπτώσεις της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής.
  • Θα παράγει επίσης έναν συλλογικό τόμο επιλεγμένων κειμένων από έγκυρο διεθνή εκδοτικό οίκο για τις σχέσεις Ευρώπης-Αφρικής.

Τέλος και πιο σημαντικό, το AfriquEurope, καθώς η παγκόσμια τάξη αναδιαμορφώνεται, είναι αφιερωμένο σε έναν αμοιβαία ενισχυτικό διάλογο μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, με στόχο την εμβάθυνση των δεσμών και τη δημιουργία τεκμηριωμένων λύσεων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στις δύο πλευρές της Μεσογείου.

(Διαδραστικός χάρτης εταίρων και συνεργατών AfriquEurope – πατήστε στα pin για πρόσβαση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες)