Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Δάφνης Αθανασούλη

Την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 (αίθουσα 2 του Τμήματος) θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος, κ. Δάφνης Αθανασούλη ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Συγκριτική ανάλυση της διαφθοράς και ανάπτυξης επιχειρήσεων στη Νότια Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη και τη Κεντρική Ασία».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοιχτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.