Διεύρυνση των ευκαιριών κινητικότητας φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού σε κράτη μέλη της ΕΕ

Με στόχο τη διεύρυνση των συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και τον εμπλουτισμό των δυνατοτήτων ανταλλαγής και κινητικότητας φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προχώρησε στη σύναψη νέων συμφωνιών με τα εξής Πανεπιστήμια:

  • Universidade Nova de Lisboa (Πορτογαλία)
  • Universidade de Vigo (Ισπανία)
  • Universite de Cergy – Pontoise (Γαλλία)
  • Kingston University London (Μεγάλη Βρετανία)

Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται η εξωστρέφεια του ΠΕΔιΣ, αυξάνονται οι ευκαιρίες για τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό και ανοίγονται νέοι ορίζοντες διακρατικών συνεργασιών.