Πρόγραμμα ενημέρωσης μεταπτυχιακών φοιτητών

Το πρόγραμμα ενημέρωσης έχει σκοπό την εξοικείωση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με τις διαδικασίες λειτουργίας του τμήματος και των ΠΜΣ και προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Ημερομηνία, ώρα & αίθουσα Φοιτητές των ΠΜΣ: Αντικείμενο
Σάββατο, 15/10/2016, 11:30, αίθ. 1 «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

«Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

«Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Ενημέρωση για τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
Τετάρτη, 19/10/2016, 16:30, αίθ. 1 «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

«Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Ενημέρωση για χρήση κωδικών πρόσβασης, eclass και εργαστηρίου Η/Υ
Παρασκευή, 21/10/2016, 16:30, αίθ. 2 «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» Ενημέρωση για χρήση κωδικών πρόσβασης, eclass και εργαστηρίου Η/Υ
Σάββατο, 22/10/2016, 11:30, αίθ. 1 «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

«Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

«Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης

Η παρακολούθηση της ενημέρωσης κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη πορεία της φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα.