Αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση εαρινού εξαμήνου 2016-17

Προθεσμία έως 31/12/2016 στη διεύθυνση https://praktiki.uop.gr

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του 3ου και 4ου έτους του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας Άτλας https://praktiki.uop.gr με χρήση των κωδικών που χρησιμοποιούνται για τo webmail του Πανεπιστημίου. Πρέπει να συμπληρωθούν με ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα πεδία με καταληκτική προθεσμία την 31/12/2016.

Eπισημαίνεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΠΕΔΙΣ η Πρακτική Άσκηση ισοδυναμεί με μάθημα επιλογής, είναι αμοιβόμενη και αφορά εβδομαδιαία απασχόληση για περίοδο δύο μηνών στον φορέα υποδοχής. Προσφέρει μία εξαιρετική δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων. Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν έναν από τους φορείς που εμφανίζονται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με γνώμονα κατά κύριο λόγο τον αριθμό μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και μέσος όρος βαθμολογίας, επιδόσεις στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Ακόμη, θα συνεκτιμηθούν η γλωσσομάθεια, οι γνώσεις και δεξιότητες χρήσης Η/Υ και άλλες δεξιότητες και δραστηριότητες, όπως αυτές καταγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα των ενδιαφερόμενων φοιτητών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι φοιτητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα στο παρελθόν.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:

Μάνος Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής, τμηματικός υπεύθυνος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και Πρόεδρος της Επιτροπής  epapaz@uop.gr

Βασιλική Λαλαγιάννη, Καθηγήτρια, μέλος της Επιτροπής

Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος της Επιτροπής

Ευστάθιος Φακιολάς, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος της Επιτροπής

Σωτήρης Βανδώρος, Λέκτορας, μέλος της Επιτροπής

Διοικητική Υποστήριξη: Αφροδίτη Ρούσση, τηλ. 27410 40058, roussi@uop.gr

Πίνακας: Φορείς Πρακτικής  Άσκησης

Βουλή των Ελλήνων
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ  – Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)
Higher Incubator Giving Growth & Sustainability (HIGGS)
Actionaid Ελλάς
MKO Praksis
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ
WWF
VOULIWATCH
Επιμελητήριο Κορινθίας
MVP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ