3ο τακτικό συνέδριο: Δημοκρατία, ανάπτυξη και ασφάλεια: Πολιτική σε συνθήκες αβεβαιότητας

Εξαιτίας του αυξημένου ενδιαφέροντος και της μεγάλης επισκεψιμότητας τις τελευταίες μέρες στην πλατφόρμα του συνεδρίου αποφασίστηκε η ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προτάσεων εισηγήσεων/συνεδριών μέχρι την Παρασκευή, 7 Ιουλίου.

 

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Π ρ ό σ κ λ η σ η  Υ π ο β ο λ ή ς  Ε ι σ η γ ή σ ε ω ν

3ο Τακτικό Συνέδριο ΠΕΔιΣ
Δημοκρατία, ανάπτυξη και ασφάλεια: Πολιτική σε συνθήκες αβεβαιότητας
(Λουτράκι, 8-10 Δεκεμβρίου 2017)

Σύγχρονες και σύνθετες εξελίξεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οικονομίες και πολιτικά συστήματα εισέρχονται σε στάδια σημαντικών μεταβολών. Σε πολιτικό επίπεδο διαπιστώνεται ότι κραταιά κόμματα δοκιμάζονται από την άνοδο της επιρροής νεοπαγών κομμάτων και νεόκοπων πολιτικών. Στα εκλογικά σώματα παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις στις προτιμήσεις ψήφου, συχνά προς την κατεύθυνση αντισυστημικών ιδεολογιών. Νέες ηγεσίες δημιουργούν νέα δεδομένα σε θέματα διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας και, παράλληλα, αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με τη στρατηγική κρατών όπου παρατηρείται υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών και συγκέντρωση εξουσίας σε μονοπρόσωπους θεσμούς. Σε οικονομικό επίπεδο η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί στα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης. Οι αντίρροπες προκλήσεις, πέραν της Ευρώπης, του οικονομικού προστατευτισμού και της περαιτέρω απελευθέρωσης στη διακίνηση κεφαλαίων και αγαθών υποχρεώνουν σε νέες προσαρμογές. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει το διάλογο για το θεσμικό και πολιτικό μέλλον της, με δεδομένο το Brexit και τη διαφαινόμενη διάσταση προτεραιοτήτων μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της.

Πώς ερμηνεύονται οι σύγχρονες εξελίξεις υπό το πρίσμα διαφορετικών κοινωνικών επιστημών; Στοιχειοθετείται μία κατάσταση κρίσης ή πρόκειται για μία αναμενόμενη μεταβολή; Ποια θα είναι τα νέα χαρακτηριστικά για τη δημοκρατία, την οικονομία, το κράτος, τη διεθνή συνεργασία και ασφάλεια;

Τα παραπάνω ενδεικτικά ερωτήματα καλούνται να διερευνήσουν σε ειδικές θεματικές ενότητες ερευνητές προερχόμενοι από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών στο πλαίσιο του καταξιωμένου θεσμού του τρίτου κατά σειρά συνεδρίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Την κεντρική ομιλία του Συνεδρίου θα δώσει ο Joseph Grieco, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Duke.

Μεταξύ των θεμάτων που προτείνονται να συζητηθούν περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Πολιτικό σύστημα, θεσμοί και οικονομική κρίση.
 • Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκλήσεις για τη θεωρία και την πολιτική.
 • Η Ευρωζώνη σε σταυροδρόμι: Τα χρονικά περιθώρια αντιδράσεων στενεύουν.
 • Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και διαπολιτισμικότητα στην Ευρώπη.
 • Διεθνής και περιφερειακή αστάθεια: Θεωρητικοί προβληματισμοί και προκλήσεις πολιτικής.
 • Οι αναδυόμενες δυνάμεις στη διεθνή πολιτική και η Ελλάδα.
 • H καταπολέμηση της φτώχειας και η προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους σε ανάγκη: Αναζητώντας καινοτόμες ιδέες.
 • Το μέλλον της απασχόλησης: Αναζητώντας νέα μοντέλα οργάνωσης της αγοράς εργασίας και κατανομής του πλούτου.
 • Πολιτική βία και τρομοκρατία: πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αποτυπώσεις.
 • Λαϊκισμός ή νεοφιλελευθερισμός; Αναζητώντας τον εχθρό.
 • Δυσαρέσκεια, δικαιοσύνη, νομιμοποίηση και σταθερότητα.
 • Η φιλοσοφική αναζήτηση της ευτυχίας σε καιρούς αβεβαιότητας.

Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τη διοργάνωση συνεδριών (sessions) ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την πρότασή τους έκτασης έως 250 λέξεις, καθώς και τους προτεινόμενους συμμετέχοντες και τις προτεινόμενες περιλήψεις των εισηγήσεων τους μέχρι τις 30/06/2017 07/07/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εισήγησής τους μέχρι τις 30/06/2017 07/07/2017. Οι συνεδρίες και οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου και τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν έως την 20/07/2017.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που διεξάγουν σχετική έρευνα ενθαρρύνονται να στείλουν περίληψη εισήγησης.

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • 30/06/2017 07/07/2017: Υποβολή προτάσεων για οργάνωση συνεδρίας
 • 30/06/2017 07/07/2017: Υποβολή περιλήψεων εισηγήσεων
 • 20/07/2017: Ολοκλήρωση κρίσης περιλήψεων
 • 10/12/2017: Προθεσμία υποβολής εισηγήσεων για ηλεκτρονικά πρακτικά.

Όλες οι υποβολές γίνονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του συνεδρίου: https://econtent.pedis.uop.gr/conf/index.php/psirconf/conf2017

Απαιτείται εγγραφή.

Με την Υποστήριξη των: