Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων ΠΜΣ 2017-18 (2η πρόσκληση)

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι/ες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΕΔιΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση κατά τη 2η περίοδο υποβολής αιτήσεων, να προσέλθουν στην προβλεπόμενη συνέντευξη, το Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017, ως εξής:

ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»:
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Α έως Μ: 10:00
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Ν έως Ω: 10:45

ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»:
Όλοι οι υποψήφιοι προσέρχονται στις 11:30

ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές»:
Όλοι οι υποψήφιοι προσέρχονται στις 12:15

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.

Για το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν με e-mail.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Αριστοτέλους 1 & Λ.Αθηνών, 1ος όροφος, Κόρινθος) στο γραφείο Προέδρου.