Πρόεδρος Τμήματος

Αστέρης Χουλιάρας

Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας

Ακαδημαϊκό προφίλ

Πρόεδρος του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Νικόλαος Τζιφάκης

Καθηγητής Νικόλαος Τζιφάκης

Ακαδημαϊκό προφίλ

Πρόεδρος του Τμήματος τα ακαδημαϊκά έτη 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21.

Παντελής Σκλιάς

Παντελής Σκλιας

Καθηγητής Παντελής Σκλιάς

Ακαδημαϊκό προφίλ

Πρόεδρος του Τμήματος τα ακαδημαϊκά έτη 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17.

Σωτήρης Ρούσσος

Σωτήρης Ρούσσος

Καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος

Ακαδημαϊκό προφίλ

Πρόεδρος του Τμήματος τα ακαδημαϊκά έτη 2009/10, 2010/11, 2011/12.

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

Καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

Πρόεδρος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης στα ακαδημαϊκά έτη 2007/08, 2008/09.