Συχνές ερωτήσεις

Πού βρίσκεται το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων;

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αριστοτέλους 1 και Λεωφ. Αθηνών στην Κόρινθο, στον 1ο όροφο.

Πού μπορώ να δω το Πρόγραμμα Σπουδών;

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΠΕΔΙΣ στο πεδίο Σπουδές→Προπτυχιακές Σπουδές→Πρόγραμμα Σπουδών.

Τι είναι ο Σύμβουλος Σπουδών;

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων λειτουργεί ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών. Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στο Σύμβουλο Σπουδών που τον έχει αναλάβει, προκειμένου να ενημερώνεται για ζητήματα που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών, την επιλογή των μαθημάτων και της κατεύθυνσης και τη γενικότερη οργάνωση των σπουδών του.

Πώς μπορώ να μάθω ποιος είναι ο δικός μου Σύμβουλος Σπουδών;

Στον ιστότοπο του Τμήματος επιλέξτε Φοιτητές→Σύμβουλοι Σπουδών.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για το Erasmus;

Στον ιστότοπο του Τμήματος επιλέξτε Πρόγραμμα ERASMUS υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. 

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την Πρακτική Άσκηση;

Στον ιστότοπο του Τμήματος, επιλέξτε Σπουδές→Προπτυχιακές Σπουδές→Πρακτική Άσκηση υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Πώς ενημερώνομαι για τυχόν έκτακτες αλλαγές στο πρόγραμμα;

Η Γραμματεία βγάζει ανακοίνωση σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στο Πρόγραμμα. Οι ανακοινώσεις αυτές φαίνονται στο eclass στο μάθημα «:: Ανακοινώσεις :: Προπτυχιακά ::»

Πώς ενημερώνομαι για τους βαθμούς της εξεταστικής;

Οι βαθμοί της εξεταστικής αναρτώνται στο Students Web. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση των κωδικών χρήστη του UOP (π.χ. psir12345 και συνθηματικό)

Πώς ενημερώνομαι για τους βαθμούς των προόδων;

Ο υπεύθυνος διδάσκων αναρτά τη βαθμολογία των προόδων στο E-class με σχετικό έγγραφο ή και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Μπορώ να ενημερώνομαι στο προσωπικό μου email (π.χ. yahoo, gmail, hotmail);

Το επίσημο email του Παν/μίου είναι το Uop δηλ. της μορφής psir12345 και όλη η αλληλογραφία του Παν/μίου κατευθύνεται εκεί. Αν θέλετε να λαμβάνετε το uop στο προσωπικό σας email θα χρειαστείτε τις ρυθμίσεις που αναφέρει η δ/νση πληροφορικής σχετικά με το Email. Ωστόσο η γραμματεία και οι καθηγητές του τμήματος δεν είναι υποχρεωμένοι να απαντάνε σε προσωπικά email, δηλ. εκτός uop, για λόγους ασφαλείας προσωπικών δεδομένων (λ.χ. μέσω Yahoo, gmail hotmail κλπ. μπορεί εύκολα κάποιος να προσποιηθεί ότι είναι εσείς).

Ποιες ώρες εξυπηρετεί η Γραμματεία τους φοιτητές;

Η Γραμματεία εξυπηρετεί τους φοιτητές από Τρίτη έως Παρασκευή 11:00-13:00. Σε περίπτωση έκτακτων αλλαγών βγαίνει σχετική ανακοίνωση.

Ποιες ώρες είναι ανοιχτή η βιβλιοθήκη (Παράρτημα ΠΕΔιΣ);

Το τακτικό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (Παράρτημα ΠΕΔιΣ) είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00. Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης επεκτείνεται τις ημέρες διδασκαλίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Σχετική μηνιαία ανακοίνωση ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους.

Υπάρχουν εθελοντικές ομάδες που επικουρούν στη λειτουργία και τις δράσεις του τμήματος;

Στο τμήμα ΠΕΔιΣ λειτούργησε κατά τα έτη 2010-2016 ομάδα εθελοντών φοιτητών οι οποίοι συνεισέφεραν σε διάφορες δραστηριότητες του τμήματος. Η ομάδα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νικήτα-Σπύρου Κουτσούκη. Ενίοτε εξακολουθούν να συστήνονται και άλλες ad hoc ομάδες για συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως επιστημονικά συνέδρια, ειδικές εκδηλώσεις ή τελετές τις οποίες συντονίζει πάντοτε κάποιος καθηγητής του τμήματος. Οι ομάδες αυτές συστήνονται κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων.

Υπάρχουν ερευνητικές ομάδες;

Στο τμήμα λειτουργούν διάφορες ερευνητικές ομάδες που συντονίζουν καθηγητές του τμήματος, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην έρευνα θεμάτων που άπτονται της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων και άλλων επιστημονικών πεδίων που θεραπεύονται στο τμήμα ΠΕΔιΣ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην σελίδα Έρευνα → Ερευνητικά κέντρα και ομάδες. Για να συμμετάσχετε σε μία ομάδα παρακολoυθείτε τις ανακοινώσεις ή απευθυνθείτε στους καθηγητές που τις συντονίζουν ή στους σχετικούς ιστότοπους.  Η συμμετοχή στις ομάδες αυτές είναι ανεξάρτητη του προγράμματος σπουδών, αλλά προσφέρει μία πρώτης τάξης επαφή με την έρευνα στις πολιτικές επιστήμες και ταυτόχρονα καλλιεργεί δεξιότητες συνεργασίας και επαγγελματισμού.

Τι μπορώ να κάνω αφού αποφοιτήσω; Ποια μπορει να είναι η επαγγελματική μου αποκατάσταση;

Οι επιλογές ενός απόφοιτου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων είναι απεριόριστες, καθώς μπορεί να εργαστεί σε διάφορους φορείς. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα Φοιτητές→ Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων. Συζητήστε με το σύμβουλο σπουδών σας ή με κάποιον καθηγητή του τμήματος σχετικά.

Τι χρειάζεται για να ζητήσω μια συστατική επιστολή;

Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και πολλοί εργοδότες απαιτούν από τους υποψηφίους να συνοδεύουν τις αιτήσεις τους για σπουδές ή εργασία με συστατικές επιστολές.
1. Το περιεχόμενο των συστατικών επιστολών δεν είναι προσβάσιμο στον υποψήφιο. Συνήθως η συστατική υποβάλεται ηλεκτρονικά απευθείας από τον συντάκτη της ή αποστέλεται ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα που επιδιώκει να σπουδάσει ο φοιτητής ή, σπανιότερα, παραδίδεται στον υποψήφιο σε σφραγισμένο φάκελο για να την καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση η επιστολή δεν κοινοποιείται στον υποψήφιο.
2. Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται από καθηγητές του Τμήματος αλλά και από οποιονδήποτε άλλον έχει μια εικόνα της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων σας (συνήθως εργοδότες ή προϊσταμένους).
3. Μια συστατική επιστολή δεν είναι κατ’ ανάγκη θερμή και υποστηρικτική της αίτησής σας. Οι συγγραφείς μιας συστατικής επιστολής διακυβεύουν το κύρος τους σε συναδέλφους και σε άλλα ιδρύματα. Δεν μπορούν να γράψουν ανακρίβειες ούτε να παραπλανήσουν τους αποδέκτες. Οι συστατικές επιστολές είναι ειλικρινή κείμενα που καταγράφουν δεδομένα και προβαίνουν σε εκτιμήσεις. Κατά συνέπεια πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός σε ποιούς απευθύνεται για τη σύνταξή τους.
4. Οι Καθηγητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων είναι σε γενικές γραμμές πρόθυμοι να σας γράψουν συστατικές επιστολές – εφόσον βέβαια τα χρονικά περιθώρια δεν είναι ασφυκτικά.
5. Κάθε καθηγητής έχει συγκεκριμένα κριτήρια για το αν αποδέχεται να σας γράψει συστατική – κριτήρια που συνήθως συνδέονται με τις ακαδημαϊκές σας επιδόσεις στα μαθήματα που έχει διδάξει.
Προτού όμως αποτανθείτε στους Καθηγητές σας για συστατικές επιστολές παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
1. Πολλά ιδρύματα έχουν συγκεκριμένες φόρμες συστατικών επιστολών με συγκεκριμένα ερωτήματα. Μην απευθύνεστε σε καθηγητές για συστατικές επιστολές προτού βεβαιωθείτε για το αν υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα ή/και ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής στο πανεπιστήμιο που κάνετε αίτηση.
2. Είναι εύλογο να αναζητήστε καθηγητές των οποίων η εξειδίκευση και τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα συνδέονται με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που θέλετε να ακολουθήσετε.
3. Μην στέλνετε emails ταυτόχρονα σε περισσότερους καθηγητές απ’ όσους χρειάζεστε. Ο πρώτος που θα ανταποκριθεί δεν θα είναι κατ’ ανάγκην και ο πιο υποστηρικτικός. Επιπλέον δημιουργείτε αχρείαστο φόρτο για τους καθηγητές τις συστατικές επιστολές των οποίων τελικά δεν θα κάνετε χρήση, ενώ ενδέχεται να προκαλέσετε και μια εντύπωση έλλειψης κριτηρίων επιλογής κι επιπολαιότητας.
4. Σε γενικές γραμμές είναι εύλογο να επικεντρωθείτε σε καθηγητές στων οποίων τα μαθήματα έχετε λάβει υψηλές βαθμολογίες και έχετε εκπονήσει εργασίες ή/και σε καθηγητές με τους οποίους έχετε συνεργαστεί και γνωρίζουν τις δεξιότητες και την προσωπικότητά σας.
5. Πάντοτε να προμηθεύετε τους καθηγητές σας – μαζί με το αίτημα για συστατική επιστολή -1) την αναλυτική βαθμολογία σας σε όλα τα μαθήματα καθώς και 2) ένα πλήρες και επικαιροποιημένο βιογραφικό. Το τελευταίο είναι απολύτως απαραίτητο καθώς οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία (εθελοντισμός, επαγγελματική εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών, δικτύωση, δημοσιεύσεις κλπ.) μπορούν να αναφερθούν στις συστατικές επιστολές αυξάνοντας τις πιθανότητες να γίνετε δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σε αυτό το πλαίσιο αναδείξτε τα σημεία που θεωρείτε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν υπέρ σας ή να θεραπεύσουν ενδεχόμενες αδυναμίες σας ώστε να τα λάβουν κατά την κρίση τους υπόψη οι καθηγητές που θα σας δώσουν συστατική. Για παράδειγμα, μπορεί ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας σας να μην είναι υψηλός, αλλά σε μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού να έχετε πολύ καλούς βαθμούς ή μπορεί να έχετε σημαντικά υψηλότερους βαθμούς στα τελευταία έτη ή να έχετε κάνει πτυχιακή εργασία σε συναφές θέμα κ.ο.κ.
6. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, όταν απευθύνετε το αίτημά σας για τη λήψη της συστατικής επιστολής σε έναν καθηγητή φροντίστε να του παρέχετε σε ένα και μόνο μήνυμα τα πλήρη και ακριβή στοιχεία που του είναι απαραίτητα. Έτσι θα μπορέσει να σας ενημερώσει άμεσα για την πρόθεσή του και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και σε εύλογο χρόνο εφόσον σας δώσει συστατική επιστολή. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται αχρείαστη και χρονοβόρα ανταλλαγή μηνυμάτων ή άλλης μορφής επικοινωνία για πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ.
Συνοψίζοντας, το αίτημα σας θα πρέπει να συνοδεύεται από:
• Περιγραφή του μεταπτυχιακού προγράμματος που σας ενδιαφέρει μαζί με ένα διαδικτυακό σύνδεσμο για αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών.
• Την προθεσμία υποβολής της συστατικής επιστολής.
• Τη μορφή και τον τρόπο υποβολής της συστατικής επιστολής: έντυπη ή σε ψηφιακή πλατφόρμα; Χορηγείται στον υποψήφιο ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς από το ΠΕΔΙΣ; Σε όλες τις περιπτώσεις γνωστοποιήστε τα δεδομένα στους καθηγητές και χορηγήστε τους ό,τι είναι απαραίτητο, π.χ. τη φόρμα, εάν υπάρχει.
• Την αναλυτική βαθμολογία σας σε όλα τα μαθήματα.
• Πλήρες και επικαιροποιημένο βιογραφικό.
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας.
7. Μην ζητάτε από τους καθηγητές σας να γράψουν επιστολές σε περισσότερα από 2-3 ιδρύματα στα οποία έχετε καταθέσει υποψηφιότητα. Όσο πιο προσαρμοσμένη είναι μια συστατική στο πρόγραμμα σπουδών που θέλετε να ακολουθήσετε τόσο καλύτερα. Αλλιώς οι επιστολές τείνουν να είναι τελείως τυπικές και δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
8. Μην αναφέρετε ονόματα καθηγητών για συστατικές επιστολές στις αιτήσεις σας χωρίς να έχετε πάρει πρώτα την έγκρισή τους – καθώς μπορεί να μην απαντήσουν όταν το Ίδρυμα επικοινωνήσει μαζί τους και η αίτησή σας τελικά να θεωρηθεί ελλιπής.
9. Ενημερώστε τους καθηγητές σας για την τύχη των αιτήσεών σας. Εκτός από μια ευγενική αναγνώριση για το χρόνο που έχουν διαθέσει, είναι μια μορφή ηθικής ανταμοιβής για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.

Τι είναι οι «επι πτυχίω» και οι «τελειόφοιτοι» φοιτητές;

Οι «επί πτυχίω» είναι όσοι έχουν συμπληρώσει τα 4 χρόνια σπουδών. Οι «τελειόφοιτοι» είναι όσοι ολοκληρώνουν το 4ο έτος σπουδών.

Ποια είναι η πρόσβαση για το Τμήμα σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων βρίσκεται σχεδόν δίπλα από τον Σταθμό των ΚΤΕΛ. Ο προαστιακός απέχει περίπου 20′ με τα πόδια. Υπάρχουν ραδιοταξί, αλλά η πιάτσα των ταξί στην κεντρική πλατεία της Κορίνθου βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτά με τα πόδια.

Χρήσιμα τηλέφωνα σε περίπτωση ανάγκης;

    • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων: 2741 040040
    • Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου: 2741 361400
    • Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου: 2741 077222
    • Πυροσβεστική Κορίνθου: 2741 024600

Περί των συχνών ερωτήσεων

Έκδοση 1.0. (1 Ιούνιου 2015.)

Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε από την εθελοντική ομάδα φοιτητών ΠΕΔιΣ. Την επιμέλεια της αρχικής έκδοσης είχε η κ. Φιλιώ Γεωργιάδου.

Έχω μία ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί!

Υπόβαλέ την μέσω της ακόλουθης φόρμας και θα την απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.