Ματίνα Γκουβούση

Υπηρεσία: Βιβλιοθήκη
eMail @ UoP: matina@uop.gr
Γραφείο: B2
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40041 Εσωτ.(5441)
Αρμοδιότητες: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Μητρώο Φοιτητών, Συγγράμματα
Επιτροπές:

Με λίγα λόγια

Το περιεχόμενο αυτό ενημερώνεται. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.