Ευστάθιος T. Φακιολάς

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις
eMail @ UoP: fakiolas@uop.gr
Γραφείο: Κτίριο Β΄ - 2ος Όροφος - Γραφείο 1
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40056 Εσωτ.(5456)
Επιτροπές:
Πλήρες Βιογραφικό: Βιογραφικό

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Έχει Ph.D. από το Department of War Studies, King’s College London, MA στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές (Merit: 67%) από το Lancaster University και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διεθνή Πολιτική και Ασφάλεια (Άριστα: 9,83) και Πτυχίο στις Διεθνείς Σπουδές (Άριστα: 9,32) από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε υπότροφος, μεταξύ άλλων ιδρυμάτων, των ΙΚΥ, Ωνάση, ΝΑΤΟ, MacArthur και DAAD. Συμμετέχει ή συμμετείχε σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα. Πριν ενταχθεί στο ΠΕΔιΣ, για δώδεκα έτη εργάστηκε σε θέσεις ανάλυσης και ευθύνης, αρχικά, στην Υποδ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και, μετέπειτα, στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάλυσης και Σχέσεων με Επενδυτές της ATEbank και, στη συνέχεια, στη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Αγορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Είναι συν-επιμελητής (με Ε. Αθανασοπούλου & Χ. Τσαρδανίδη) του τόμου Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδας: Επιλογές & Προσδοκίες στον 21ο Αιώνα (Αθήνα: Παπαζήσης, 2020) και συγγραφέας του How a Small State Expands. Grand Strategy and Greece’s Territorial Expansion in the Balkans and Asia Minor (New York: Nova Science Publishers, 2012). Εκτός από συμβολές σε ελληνόγλωσσους και αγγλόγλωσσους τόμους, άρθρα του έχουν φιλοξενηθεί, μεταξύ άλλων, στα Αγορά Χωρίς Σύνορα, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, East European Quarterly, European Foreign Affairs Review, European Security, Journal of Contemporary European Studies, Journal of Slavic Military Studies, Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, Mediterranean Quarterly, Korea Journal of Defense Analysis, Perspectives on European Politics and Society, Policy Futures in Education, Southeast European and Black Sea Studies, Strategic Analysis.

Επιτροπές: ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» (Διευθυντής), Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Συντονιστής), Erasmus+ Studies & Placement, Επισκέπτες Ερευνητές, Κατατακτήριες Εξετάσεις

Εποπτεία Μετά-Διδακτορικής Έρευνας:

  • δύο ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ΕΛΙΔΕΚ & ΙΚΥ

Ολοκλήρωση Επίβλεψης Διδακτορικής Έρευνας:

  • Βασίλειος Μπαλάφας, Η Ενέργεια ως Παράγων Ισχύος στη Διεθνή Πολιτική. Η Προσέγγιση του Περικλείοντος Ρεαλισμού, 2022.

Επίβλεψη Διδακτορικής Έρευνας:

  • πέντε υποψήφιοι

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα: