Αστέρης Χουλιάρας

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις
eMail @ UoP: huliaras@uop.gr
Γραφείο: Γ3
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40057 Εσωτ.(5457)
Επιτροπές: Research and Strategic Planning, Special Accounts Research Fund (UoP)
Πλήρες Βιογραφικό: Βιογραφικό

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Αστέρης Χουλιάρας είναι κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet για τις Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λιγότερο Αναπτυγμένων Χωρών. Διετέλεσε μέλος του επιστημονικού προσωπικού (Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού) του Υπουργείου Εσωτερικών (1992-2000) και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Εξωτερικών (2001-3) και τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη (2002-4). Επίσης συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας στο Expert Working Group on Africa του ΝΑΤΟ (1997-2003). Οι δημοσιεύσεις του έχουν λάβει μεγάλο αριθμό διεθνών ετεροαναφορών σε επιστημονικά περιοδικά και ξενόγλωσσα βιβλία, ενώ κείμενά του περιλαμβάνονται στα προτεινόμενα προς ανάγνωση (reading lists) αμερικανικών και βρετανικών πανεπιστημίων. Ο Αστέρης Χουλιάρας έχει διδάξει ως Visiting Professor στη Βοσνία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Τουρκία και τη Φινλανδία. Επίσης έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Έχει ακόμη διδάξει επί 15 έτη στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (στα Τμήματα Εμπορικών Ακολούθων και Ακολούθων Επικοινωνίας). Ο καθηγητής Χουλιάρας υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος πολλών ερευνητικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διάφορα ελληνικά Υπουργεία καθώς και ιδιωτικούς φορείς. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ και της ελληνικής κυβέρνησης σε χώρες της Αφρικής, των Βαλκανίων και της Ασίας. Ο καθηγητής Χουλιάρας διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μέλος της Επιτροπής Ερευνών και ex officio μέλος της Συγκλήτου του ιδίου πανεπιστημίου ενώ σήμερα είναι εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπήρξε επίσης για τρεις συνεχόμενες θητείες εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της επιστημονικής ένωσης των ελλήνων πολιτικών επιστημόνων. Την περίοδο 2005-2011 διετέλεσε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και έχει υπηρετήσει ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων (2007-8). Έχει επίσης εργαστεί ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (1994 -2009). Ο καθηγητής Χουλιάρας έχει βραβευθεί (μαζί με τον Ν. Τζιφάκη) με το Marcel Cadieux Distinguished Writing Award 2008.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα: