Αθανάσιος Δαγούμας

Ιδιότητα: Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Οικονομική της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων
eMail επικοινωνίας: adagoumas@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Σύνοψη επαγγελματικών-ερευνητικών δεξιοτήτων

 • 10 χρόνια εργασίας και ερευνητικής εμπειρίας σε ενεργειακά θέματα, από διαφορές οπτικές: του ερευνητή-μελετητή, ρυθμιστή, λειτουργού της αγοράς
 • Συμμετοχή σε 10 ερευνητικά προγράμματα σε ενεργειακά θέματα
 • Ανάπτυξη υποδειγμάτων για ανάλυση ενεργειακών αγορών: ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, δικαιωμάτων αερίων εκπομπών
 • Σε βάθος κατανόηση διεπιστημονικών θεμάτων της ενέργειας: οικονομική, τεχνική, περιβαλλοντική και νομική
 • Ανάπτυξη και χρήση ολοκληρωμένων υποδειγμάτων οικονομικών, περιβαλλοντικών και ενεργειακών συστημάτων
 • Αποτίμηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της διείσδυσης νέων τεχνολογίων, της επίδρασης σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας…
 • Πολύχρονη εμπειρία στη χρήση και ανάπτυξη υπολογιστκών εργαλειών: Excel, Advanced Excel (VBA), PL/SQL σε περιβάλλον Oracle , C + + , Fortran, GAMS, μοντέλα ενεργειακών συστημάτων, οικονομετρικά και στατιστικά πακέτα
 • Διεπιστημονικό υπόβαθρο (Βασικές Σπουδές: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Διδακτορική & Μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα Οικονομικής της Ενέργειας, Ενεργειακής Πολιτικής και Κλιματικής Αλλαγής σε υψηλού κύρους επιστημονικά ιδρύματα)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ενεργειακές Αγορές
 • Οικονομικά της Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 • Μοντελοποίηση Οικονομικών – Ενεργειακών – Περιβαλλοντικών συστημάτων
 • Πράσινη Δημοσιονομική Πολιτική
 • Κλιματική αλλαγή
 • Κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

Ακαδημαϊκά έτη: