Άννα Καρακατσούλη

Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Ιστορία και Πολιτισμός της Ευρώπης και της Ελλάδας κατά τους Νεώτερους Χρόνους
eMail επικοινωνίας: ankaraka@theatre.uoa.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η Άννα Καρακατσούλη είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1989). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι με θέμα La Revue des Deux Mondes de 1920 à 1940: Une revue française devant l’étranger (1995). Παράλληλα ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο σπουδών ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού στο Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) και εργάσθηκε ως Εμπειρογνώμων στην UNESCO (Παρίσι) για τη νέα έκδοση της Ιστορίας της Ανθρωπότητας. Έχει διατελέσει Υποδιευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, και Υπεύθυνη Έργου Σχεδιασμού και Προγραμματισμού στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Οργανισμού Αθήνα 2004. Σήμερα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Πολιτισμός της Ευρώπης και της Ελλάδας των Νεωτέρων Χρόνων». Ασχολείται με ζητήματα της ιστορίας της διανόησης και του βιβλίου, της διακίνησης των ιδεών στον ευρωπαϊκό χώρο, κυρίως κατά τους 19ο-20ο αι., και της ιστορίας της αποικιοκρατίας. Η μελέτη της Στη χώρα των βιβλίων: Η εκδοτική ιστορία του Βιβλιοπωλείου της Εστίας, 1885-2010 κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις των Συναδέλφων (2011).

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές, ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Ακαδημαϊκά έτη: