Αντωνία Ζερβάκη

Ιδιότητα: Διδάκτωρ Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Διεθνείς Οργανισμοί
eMail επικοινωνίας: azervaki@pspa.uoa.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η Αντωνία Ζερβάκη είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (1995), κάτοχος ΜΑ Ευρωπαϊκών Σπουδών (University of Exter/Institut d’Etudes Politiques de Rennes) (1996) και ΜΔΕ στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση και Διπλωματία (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) (1998). Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (2006) (τίτλος διατριβής: «Ο ρόλος της πολιτικής κουλτούρας στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών»).

Το 2000 έλαβε ερευνητική υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας για την εκπόνηση έρευνας με θέμα τη σχέση του Συμβουλίου της Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κατά τα έτη 1998-2000 έλαβε υποτροφία στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Από το 1997 έως το 2005 εργάστηκε ως σύμβουλος-ερευνήτρια για το σχεδιασμό, υποβολή και διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, μεταξύ άλλων στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και στο Ινστιτούτο Ερευνών Ανατολικού Αιγαίου. Συμμετείχε στην ομάδα έργου συγγραφής του «Τρίγλωσσου Ορολογικού Λεξικού» (ΤΟΛ), υπεύθυνη για το αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2000-2004» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Το διάστημα 2005-2006 εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης ενώ από το 2007 έως το 2009 διετέλεσε ειδική σύμβουλος στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικώ ν με αντικείμενο τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε σχέση με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, εκπροσώπησε το Υπουργείο σε διεθνείς συναντήσεις και οργανισμούς (ΕΕ και UNESCO).

Συνεργάστηκε με τη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών σε δράσεις κατάρτισης νέων διπλωματών με αντικείμενο τη διεθνή περιβαλλοντική διακυβέρνηση (2008). Το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 δίδαξε τα μαθήματα «Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων» και «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη» στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ από το 2007 έως το 2012 δίδαξε το μάθημα «Διεθνείς Θεσμοί και Οργανισμοί» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από το 2012 συνεργάζεται με το ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών για το μάθημα «Διεθνείς και Περιφερειακοί Θεσμοί» και το 2013 πραγματοποίησε εισηγήσεις στο ΠΜΣ «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κατά τα έτη 2012-2013 συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα SIDERI του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο της θαλάσσιας έρευνας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων για ζητήματα ασφάλειας στη θάλασσα πoυ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Δράσης COST (COST Action IS 1105 – Network of experts on the legal aspects of maritime safety and security – MARSAFENET). Από το 2011 συνεργάζεται με την ερευνητική ομάδα ONTOGEO του ΕΜΠ υπό τον Καθηγητή Μ. Κάβουρα σχετικά με θέματα θαλάσσιας χωροταξίας. Έχει λάβει πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την επιμόρφωση ενηλίκων. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, της European Political Science Association, της IUCN World Commission on Protected Areas, της επιστημονικής επιτροπής των προσομοιώσεων: THESSIS MUN (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), RHODES MUN (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και Euro.Pa.S (Πανεπιστήμιο Πειραιά).

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές

Ακαδημαϊκά έτη: