Ευγενία Βαθάκου

Ιδιότητα: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Kent (Η.Β.)
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Ανάλυση και Διαχείριση Διεθνών Συγκρούσεων/Κρίσεων
eMail επικοινωνίας: evathakou@hotmail.com

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η Ευγενία Βαθάκου είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και μεταπτυχιακού διπλώματος και διδακτορικού διπλώματος στην Ανάλυση Διεθνών Διενέξεων από το University of Kent at Canterbury. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει εργαστεί ως υπεύθυνη σχεδιασμού και διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων οικοδόμησης της ειρήνης (peacebuilding), χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ (Εuropeaid, EAR) και άλλους φορείς (UNDP, UNICEF, ΥΔΑΣ), στα Βαλκάνια (Σκόπια και Κοσσυφοπέδιο), στην Αφρική (Αίγυπτος, Ουγκάντα) και στην Ασία (Κιργιζία, Αζερμπαιτζάν, Πακιστάν).

Από το 2007-2010 εργάστηκε ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, διδάσκοντας γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Έχει συγγράψει εκτεταμένα πάνω στο θέμα των κρίσεων και των ειρηνευτικών διαδικασιών και στο νόημα και στη φύση της επικοινωνίας ως το συστατι κό στοιχείο των διαδικασιών αυτών. Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο και συμβάλει στη συγγραφή δύο άλλων βιβλίων (στην αγγλική) και έχει δημοσιεύσει σε αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και πολιτικά / πολιτιστικά περιοδικά. Από τον Δεκέμβριο του 2011 συντονίζει την Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο στην Ελλάδα η οποία διοργανώνεται από το Κέντρο Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης (http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/gew_EN.asp). Από το 2008-2011 διετέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ευρωπαϊκού προγράμματος TRIALOG το οποίο αφορά στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες (www.trialog.or.at). Από τον Μάρτιο του 2012 είναι Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ανάπτυξη και την Μετανάστευση EUNOMAD (http://www.eunomad.org/). Από το Φεβρουάριο του 2011 είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας «Πολιτική Τεχνολογία» του Tμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συντονίζει ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται σε 10 δήμους με στόχο την ενδυνάμωση των νέων για την συμμετοχή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση (εκπαίδευση τελειόφοιτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων σε μεθόδους και τεχνικές δομημένου διαλόγου και διαβούλευσης, συντονισμό των διαβουλεύσεων που πραγματοποιούνται στους δήμους). Μιλάει 3 ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και τούρκικα.

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Ακαδημαϊκά έτη:
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019