Μαρία Τσάμπρα

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πανεπστήμιο Πατρών
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Οικονομική Ανάπτυξη
eMail επικοινωνίας: mtsampra@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η Μαρία Τσάμπρα (PhD Geography 2000, Kings’ College, University of London) εργάζεται από τον Μάϊο του 2008 ως τακτικό μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών (στις 15/5/2013 εκλέχθηκε Επίκουρη καθηγήτρια). Έχει αδιάλειπτα διδάξει από το 2001 ως το 2007 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ενώ από το 2006 διδάσκει και ως ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 2000 έχει αναπτύξει συστηματική ερευνητική συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καθώς και με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η ερευνητική της δραστηριότητα περιλαμβάνει Ευρωπαϊκά προγράμματα και μελέτες φορέων και οργανισμών της ημεδαπής στο γνωστικό π εδίο της οικονομικής γεωγραφίας, της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας . Η τρέχουσα ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται στην τοπικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων, στις διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης και στις χωρικές ανισότητες της ανάπτυξης. Οι εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: Regional Studies, Environment and Planning A, International Journal of Economics & Business Research, καθώς και σε βιβλία εκδοτικών οίκων όπως: Edward Elgar, Springer κ.λπ.

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Ακαδημαϊκά έτη:
2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018