Αρχείο Ετικετών: Δήλωση μαθημάτων

Απόφαση Γ.Σ. για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εξέτασε στην συνεδρίασή της στις 10/11/2014 τα αιτήματα που υπέβαλλαν φοιτητές για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο 2014-15 και αποφάσισε ότι δεν γίνονται δεκτά.

Σημαντικό ♦ Εκπρόθεσμη Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2014

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην 46η/20-5-2014 συνεδρίασή της ενέκρινε κατ’ εξαίρεση την έγκριση των αιτήσεων για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014. Η  δήλωση μαθημάτων θα γίνει από τους φοιτητές μέσω της εφαρμογής studentsweb…